Geen oplossing voor personeelsleden van FAMIFEDOp 1 januari 2019 gaan de personeelsleden van FAMIFED over van het federale naar het Vlaamse niveau. FAMIFED houdt dan op te bestaan. En dat heeft negatieve gevolgen voor de personeelsleden. Een overleg met het kabinet van minister Homans gisteren bracht jammer genoeg niets meer op.

Zo’n vierhonderd personeelsleden worden overgeheveld naar het Vlaams niveau. En daar worden ze allesbehalve beter van.

De personeelsleden behouden alleen hun gegarandeerd basisloon. Hun premies vallen voor een groot stuk weg. Die krijgen ze alleen nog als ze ook op het Vlaams niveau exact hetzelfde werk blijven doen. De taalpremie is een uitzondering op die regel want die valt sowieso weg. Personeelsleden die op dit moment nog recht hebben op een taalpremie, zullen dus minstens 34,14 tot 187,75 euro bruto per maand verliezen.

ACV Openbare Diensten wil daarom dat bij de overgang naar de gewestelijke overheden het bedrag van de premies die daar niet bestaan of die lager zijn, wordt toegevoegd aan het loon. Voor de personeelsleden vormen de premies immers een concreet onderdeel van hun loon. Het is een inkomen waar ze iedere maand op rekenen.

Het personeel weet bovendien niet of het nog mogelijk is om een loonsverhoging te krijgen, wat wel het geval was bij de federale overheid. Bij de Vlaamse overheid wordt het loon geplafonneerd en is het dus voor veel personeelsleden niet meer mogelijk om naar een hogere loonschaal over te gaan.

Ook de regeling van de maaltijdcheques en de fietsvergoeding verloopt oneerlijk. De overgehevelde personeelsleden behouden enerzijds het bedrag van de maaltijdcheques van Famifed (€ 6,60), terwijl die van Kind & Gezin meer bedragen (€ 7). Anderzijds hebben ze alleen recht op de lagere fietsvergoeding die geldt binnen de Vlaamse overheid. Ze vallen dus iedere keer onder de slechtste regeling.   

De personeelsleden van Famifed eten niet van twee walletjes, zoals de kabinetschef van de minister beweert. Ze willen alleen dat de overheveling op een eerlijke en correcte manier verloopt, zonder dat ze loonverlies lijden. Het is schandalig dat een politieke gebeurtenis financiële gevolgen zou hebben voor personeelsleden. Zij hebben hier nooit voor gekozen.