FOD Sociale Bescherming in 2019

Eindelijk is het zover. Na heel wat discussie tussen de kabinetten is de kogel door de kerk. De POD Maatschappelijke integratie en de FOD Sociale Zekerheid gaan samen de nieuwe FOD Sociale Bescherming vormen. Omwille van technische redenen blijft de FOD Sociale Zekerheid bestaan en wordt de POD opgeheven. Beide administraties hebben bevestigd dat ze als gelijkwaardige partners de nieuwe organisatie gaan uittekenen. Een nieuw arbeidsreglement is daarom in de maak. Als vakbond waken we erover dat dit "samen-verhaal" realiteit wordt.