Kan je nog bij de brandweer na benoeming bij Civiele 2.0?Sommigen van de Civiele bescherming zijn geslaagd voor het examen om toegelaten te worden tot de Civiele Bescherming 2.0, en zullen weldra hun benoemingsbesluit ontvangen. Velen onder hen willen via de overgangsmaatregel toch nog graag hun kans wagen bij een brandweerzone. Daarvoor moeten de examens nog plaatsvinden. Steken de twee procedures nu stokken in elkaars wielen? Wij vroegen het aan de personeelschef van de Civiele Bescherming, en kregen onderstaand antwoord:

Beste,

De reglementering voorziet dat zij die geslaagd zijn in de selectietesten EN batig gerangschikt staan, ambtshalve benoemd worden bij de nieuwe Civiele Bescherming 2.0. De communicatie zegt dus niets meer of niets minder dan hetgeen er in de wetgeving staat.

Concreet betekent dit echter niet dat een personeelslid dat geslaagd is, ook verplicht is om die ambtshalve benoeming te aanvaarden. Hij of zij kan hieraan steeds verzaken maar moet dit ook effectief schriftelijk via aangetekend schrijven laten weten. Van zodra je dus je benoemingsbesluit krijgt, kan je officieel laten weten dat je deze benoeming niet wenst te aanvaarden of voorlopig niet wenst te aanvaarden omdat je volgens de reglementering tot eind december 2018 de mogelijkheid hebt om een beslissing te nemen. Anders gezegd, in het laatste geval laat je dan weten dat je je beslissing in beraad houdt en voor 31/12 zal meedelen of je de betrekking zal opnemen of niet.

Belangrijk is wel om te weten dat wanneer je dit doet, en je later toch wil toetreden tot de Civiele Bescherming 2.0, je mogelijks geen keuze meer zal hebben wat betreft de clusterwerking. Als alle plaatsen in één of meerdere clusters al ingevuld zijn, dan zal men je toewijzen aan de cluster waar er nog wel plaatsen in te vullen zijn. Dit is ook logisch want de operationele werking van de Civiele Bescherming mag niet gehypothekeerd worden door het feit dat sommigen hun beslissing wensen uit te stellen.

Ik kan niet genoeg benadrukken dat de limietdatum om een beslissing te nemen 31 december 2018 is. Wanneer bepaalde externe selectieprocedures dan nog zouden lopen (bv. voor overgang naar een hulpverleningszone) en men ervoor kiest om in die selectieprocedure te blijven, dan zal men moeten verzaken aan de mogelijkheid om nog een job te hebben bij de Civiele Bescherming 2.0. Anders gezegd, wanneer men dan toch niet weerhouden zou worden als brandweerman, kan men niet meer terug naar de Civiele Bescherming en zal men via ambtshalve mobiliteit een andere functie toegewezen krijgen binnen of buiten de FOD Binnenlandse Zaken. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook wanneer men toch zou uitgekozen worden voor een job bij een hulpverleningszone maar men tijdens de stage ontslagen zou worden. 

En ook dit alles is perfect logisch aangezien de Civiele Bescherming 2.0 vanaf 01/01/2019 moet kunnen opstarten en wanneer er op dat moment nog vacatures zouden zijn, er snel moet kunnen overgaan worden tot externe werving van nieuwe kandidaten.

Met vriendelijke groeten,

Erwin Hertens