Werkgevers en vakbonden klagen afbouw sociale inspectie aan


In tegenstelling tot wat minister De Backer beweert, gaat de personeelsbezetting van de sociale inspectiediensten er zwaar op achteruit, waardoor het steeds moeilijker wordt om controles uit te voeren. De strijd tegen fraude, sociale dumping en mensenhandel wordt zo ondermijnd. De sociale partners klagen gezamenlijk de situatie aan in een brief naar de premier. 
Terwijl minister De Backer een jaar geleden aangaf de diensten te willen versterken met 100 inspecteurs, gebeurt nu het tegenovergestelde. De bezetting van de sociale inspectiediensten is de voorbije vijf jaar met 220 personeelsleden gekrompen. De diensten moeten het dus met 11,7% minder personeel stellen. 
De sociale partners, vakbonden én werkgevers, hebben de situatie aangeklaagd in een brief naar premier Charles Michel. Daarin werd aangehaald dat de afbouw van de sociale inspectiediensten de strijd tegen sociale fraude, sociale dumping en mensenhandel volledig ondermijnt. 

De brief bevatte ook de evolutie van de personeelsbezetting van de sociale inspectiediensten in cijfers:


"Op zijn tandvlees"

Vooral de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) is zwaar getroffen. De dienst is er 73 medewerkers op achteruitgegaan. En daar zal niet snel verbetering in komen. 

Ben Janssens, personeelslid bij het provinciaal kantoor van de RSZ in Antwerpen en militant van ACV Openbare Diensten, getuigt over de schrijnende situatie. “Het zal in de nabije toekomst niet meer mogelijk zijn om altijd mensen mee te sturen bij de acties van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Bijkomende vragen voor controle-acties zullen niet meer beantwoord worden. Dat probleem zal alleen maar groter worden door de pensioengolf die de RSZ overspoelt.”

In Antwerpen alleen al is er een tekort van 8 personeelsleden. De tekorten situeren zich vooral bij de basiswerking. “De basiswerking zit volledig op zijn tandvlees”, aldus Ben. “De thematische cellen kunnen weliswaar zelf de workload meer in de hand houden, maar het gevolg is dat er minder controles zijn op het terrein.” 

Aangiftes worden niet meer grondig nagekeken en onvolledige aangiftes worden niet meer aangekaart. Daardoor worden heel wat bijdragen niet meer geïnd en blijven fraudeurs op vrije voeten.