Vanaf 29 januari acties in gevangenissen

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging van 14 december 2017 zullen er vanaf 29 januari 2018 van maandag tot en met donderdag dagelijks werkonderbrekingen van twee uur zijn in de gevangenissen. Concreet zal zowel de vroege als late shift twee uur later starten (of twee uur vroeger stoppen). De dagdiensten, of diensten met flexibele uurroosters, zullen het werk eveneens op gelijkaardige wijze met twee uur onderbreken. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met de directie. 

Tijdens de nachtdienst zijn er GEEN werkonderbrekingen ! 

Op 31 januari 2018 zal ACV Openbare Diensten de acties een eerste keer evalueren. 

In elke penitentiaire inrichting van het land is er op vrijdag 2 februari 2018 een 24-urenstaking (die begint op donderdag 1 februari 2018 om 22 uur en eindigt op zaterdag 3 februari 2018 om 6 uur). Na de 24-urenstaking volgt een tweede evaluatie. 

Onder geen enkele voorwaarde zullen wij aanvaarden dat personeelsleden die actie voeren, worden tegengewerkt door laattijdig de politie- en andere diensten te vorderen als dat nodig zou blijken. De actievoerende personeelsleden zullen op het aangekondigde tijdstip het werk neerleggen en de dienst verlaten.

Wij zullen ook niet aanvaarden dat personeelsleden verplicht worden overuren te presteren om actievoerende collega's op die manier te saboteren. Dat geldt ook voor personeelsleden met nachtdienst. 

Waarom plannen wij acties? 

Eind mei 2016 werd protocol 436 ondertekend. Daarin beloofde de overheid een resem maatregelen, maar 20 maanden later werden de beloftes in protocol 436 nog altijd niet gerealiseerd. 
  • Waar zijn de afgesproken aanwervingen (bewaking, administratie & verpleegkundigen)? 
  • Hoe zit het met de beloofde bevorderingen (van graad en barema & niveau B) en de bevorderingsexamens ploegchef en deskundige bewaking? 
  • Hoe zit het met de mutaties die daarbij horen? 
  • Ging de overbevolking niet tot onder de 10 000 gedetineerden worden teruggedrongen? 
  • Waar blijven de maatregelen om de gigantische verlofachterstand van meer dan 530 000 dagen weg te werken? 
  • Hoe lang gaat de realisatie van de randvoorwaarden anders werken nog aanslepen (bv telefoon op cel)? 
  • Waar blijven de uitbetalingen van de detacheringsvergoedingen en van het woon-werkverkeer? 
Het geschreven engagement dat momenteel op tafel ligt, werd niet eens ondertekend en blinkt uit in vaagheid. Het voorstel van de overheid werd dan ook door zowel ACV als ACOD naar de prullenmand verwezen.