Vandeput wil mandaatsysteem federale overheid hervormenMinister Vandeput wil het huidige mandaatsysteem binnen de federale overheid wijzigen. Zijn voorstel komt er nadat hij een evaluatie van het huidig systeem van mandaathouders heeft laten uitvoeren. We stellen ons wel vragen bij de uitbesteding van die hervorming aan externe headhunters en consultancybedrijven, wat handenvol geld kost.  

De evaluatie bevatte een sterkte-/zwakteanalyse en een vergelijking met de buurlanden. Op basis daarvan werden een aantal beleidsaanbevelingen gedaan die de minister nu wil toepassen.

De minister wil de selectie van het management versnellen, hij wil het aantal kandidaten verhogen en hen niet alleen om hun managementskwaliteiten selecteren maar ook hun integriteitsprofiel toetsen. Eenmaal in dienst, wil de minister het management beter evalueren, niet alleen op basis van resultaten maar ook door te kijken naar de manier waarop de managers die resultaten bereikt hebben. Ook wil hij de mandaathouders beoordelen op de toekomstvisie die ze ontwikkelen.

De termijnen van een mandaat worden beperkt tot vijf jaar. Managers zullen slechts twee termijnen in dezelfde functie kunnen uitoefenen, maar nadien kunnen ze eventueel genieten van een sociaal vangnet zodat ze hun carrière kunnen verderzetten. 

Over die aanbevelingen onderhandelen wij op dit moment. 

Al die aanbevelingen lijken ons logisch, maar we stellen ons wel vragen bij de uitbesteding van deze hervorming en de uitvoering ervan aan dure buitenstaanders, headhunters en externe consultancybedrijven. De minister heeft zelf Selor, het grootste selectiebureau van het land, onder zijn hoede, maar laat de weging van de functies en de selectie van de kandidaten over aan anderen. Zelfs het voorzitterschap van de selectiecomité wordt Selor nu ontnomen, alsof er bij Selor geen expertise meer is.

Dit alles kost handenvol geld dat geput wordt uit de werkingskosten van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA). En is meneer Vandeput geen lid van een partij die én het hardst staat te schreeuwen dat het overheidsbestel teveel geld kost, én die ervoor gezorgd heeft dat de werkingskosten van de staat onder deze legislatuur met 30% naar beneden moeten?  “Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden” is een spreekwoord dat hier wel erg van toepassing is.