Stopzetting vaste benoemingen: een onaanvaardbare beslissing


De regering heeft beslist komaf te maken met de vaste benoemingen bij de federale overheid en enkel nog ambtenaren te benoemen in "gezagsfuncties". Onaanvaardbaar, want die beslissing is in strijd met het regeerakkoord. Bovendien heeft de kabinetschef van minister Vandeput beloofd geen negatieve maatregelen meer te nemen ten opzichte van het overheidspersoneel. De minister gedraagt zich dus onverschillig, onbetrouwbaar en onverantwoord. 
Tijdens haar begrotingsconclaaf heeft de regering blijkbaar beslist om komaf te maken met de vaste benoemingen bij de federale overheid en enkel nog ambtenaren te benoemen in zogenaamde “gezagsfuncties”. Die beslissing is in strijd met het regeerakkoord. Daarin wordt namelijk net voorzien dat de mogelijkheid om contractuelen tewerk te stellen beperkt zou worden. 
In de aanloop naar het begrotingsconclaaf vernam ACV Openbare Diensten van de kabinetschef van minister Vandeput (N-VA) dat het overheidspersoneel bij de begrotingsopmaak geen negatieve maatregelen hoefde te verwachten. Dat blijkt nu helemaal anders uit te draaien. De beslissing komt dan ook nog eens bovenop de harde besparingen die de regering al oplegde aan de federale overheid. Zo werden de personeelskredieten met 10 % verminderd en de werkingskredieten met 20 %. 

Onverschillig, onbetrouwbaar en onverantwoord

ACV Openbare Diensten begrijpt niet dat de minister van Ambtenarenzaken er niet in slaagt om negatieve maatregelen tegenover het personeel tegen te houden, zeker aangezien ze in strijd zijn met het regeerakkoord. Heeft de minister zijn personeel dan niet verdedigd? Laat het hem koud, is hij onverschillig? 
We zijn ook boos dat het kabinet van de minister ons verkeerd heeft ingelicht. Is het kabinet dan onbetrouwbaar? 
Of gaat het om een symbooldossier waarbij N-VA meer greep probeert te krijgen op het openbaar ambt? We vragen ons namelijk af wat gezagsfuncties nu juist zijn. Oefenen de ambtenaren van Financiën gezagsfuncties uit? En die van Buitenlandse Zaken? Van de FOD Binnenlandse Zaken? De inspectiediensten en controlediensten? Zo’n aanpak is gewoon onverantwoord.
ACV Openbare Diensten zal vanaf begin september alle nodige acties ondernemen om de regeringsbeslissing tegen te houden. 
De minister van Ambtenarenzaken slaagt er duidelijk niet in om een geloofwaardig beleid te voeren tegenover zijn personeel. Het verhaaltje dat men het personeel z'n fierheid wil terug geven, klopt al lang niet meer. Premier Michel, schaf gerust de post van minister van Ambtenarenzaken af. Dat is de beste besparing voor het land.