Polyvalentie werknemers AAFisc opgeheven


Wat is er beslist?

De polyvalentie bij AAFisc (de Algemene Administratie van de Fiscaliteit) wordt opgeheven. Dat betekent dat er dus resoluut gekozen wordt voor gespecialiseerde ambtenaren in plaats van ambtenaren die van meerdere zaken kennis hebben. Dat kondigde Philippe Jacquij, administrateur-generaal van minister Van Overtveldt, al aan tijdens een bezoek van het gemeenschappelijk vakbondsfront en dat werd nu ook bevestigd. De afschaffing geldt zowel voor de afdelingen beheer als controle. De administratie wilde met de polyvalentie het personeelstekort oplossen. 
Er zou nu enkel nog een verplichte polyvalentie bestaan inzake de berekening van de omzet. Er wordt wel nog de mogelijkheid gelaten om te kiezen voor een vrijwillige polyvalentie. De doelstellingen inzake polyvalentie kunnen in de ontwikkelcirkels alleszins aangepast worden.  
De cursussen blijven gewoon doorgaan, maar een werknemer is enkel verplicht de cursus te volgen die aansluit bij zijn specialisatie. De basisopleiding voor het nieuw aangeworven personeel blijft evenwel polyvalent. Na hun stage moeten zij zich specialiseren in een materie waarvan er een personeelstekort is. Dat kan afhangen van het centrum waaraan ze worden toegewezen.
Concrete teksten hierover hebben echter wij nog niet. Ook de organisatorische gevolgen zijn nog niet duidelijk: Zullen de teams herschikt worden, blijft de teamchef bevoegd voor beide materies, hoe ver gaat de vrijwillige polyvalentie, ...? 

Wat vindt ACV Openbare Diensten?

Door deze beslissing wordt niet meer het onmogelijke verwacht van de werknemers. Wij hopen dat de boodschap correct aankomt bij het personeel en dat er geen “regionale interpretaties” zijn. De vorming is voor ons geen probleem, tenzij ze zo gegeven wordt dat het regelrecht tijdsverlies is, wat geen kritiek is op de lesgevers. Indien ze nog louter dienen om het gezicht van de overheid te redden, dan hebben we er wel problemen mee.

Waarom deze beslissing?

Zowel de administratie als de minister bevestigen dat dit een beslissing is van de minister zelf. Hij nam de beslissing omdat hij wist dat het personeel ontevreden was en als gevolg van een petitie en de reacties van de vakbonden. De administrateur-generaal verborg zijn ontevredenheid niet. Dat geeft te denken. Het overleg met de overheid loopt zeer stroef. We bereiken eigenlijk niets. We hebben nu de indruk dat we maar wat bereiken indien we langs de minister gaan en het liefst met acties. Dat schept klaarheid voor de toekomst.

De enige oplossing

De administratie wou met de polyvalentie het personeelstekort oplossen. De administrateur-generaal ziet alleen heil in de rekrutering van meer personeel. Dat laatste schrijven de vakbonden al twintig jaar. Het management is ook schuldig door haar slappe houding al die jaren. Gaan ze nu een vuist durven maken tegen de regering voor meer personeel?