Wie wil binnenkort nog ambtenaar worden?Minister Vandeput wil de vaste benoemingen voor federale ambtenaren afschaffen. Maar zijn er dan nog wel genoeg redenen om te solliciteren voor een job bij de federale overheid? Wie wil binnenkort nog ambtenaar worden? 

Beeld je eens een openbaar ambt in zonder statutairen. Hoeveel zou daarmee bespaard kunnen worden? Minister Vandeput kondigde bij zijn aantreden dan wel aan dat hij de ambtenaren hun fierheid ging teruggeven, maar vinden de nieuwe contractuelen het federaal openbaar ambt nog wel aantrekkelijk genoeg om er überhaupt voor te solliciteren? We zien genoeg knelpunten. 


Loon

De meeste geldelijke loopbanen beschikken over vijf loonschalen, contractuelen slechts over drie (met uitzondering van keuken en schoonmaak, die de volledige loopbaan hebben). Wanneer daar niets aan verandert, dan zal de contractueel die zijn hoogst mogelijke loon krijgt, halverwege zijn carrière wel uitkijken naar een andere job. De goed opgeleide, ervaren mensen zullen dan verdwijnen op het moment dat ze zeer efficiënt en productief zijn.


Pensioen

Toegegeven, het overheidspensioen is hoger dan het pensioen van een contractueel. Maar alle vergelijkingen met onze buurlanden tonen aan dat de overheidspensioenen niet hoger liggen dan de privépensioenen uit die andere landen. En vooral, de Belgische pensioenen voor contractuelen zijn bedroevend laag en duwen de mensen vaak onder de armoedegrens.


Promotie

Statutairen kunnen een administratieve loopbaan uitbouwen door middel van bevorderingsexamens. Een gemotiveerd niveau C die zijn best doet kan via examens opklimmen tot het niveau A. Een contractueel kan dat niet. Die verandert van job via een sollicitatie en is beperkt tot het niveau van het diploma waarover hij beschikt.


Verlof

Het Federaal Verlofbesluit biedt grotendeels hetzelfde voor statutairen en contractuelen. Het is vooral wanneer er een beroep gedaan wordt op andere takken van de sociale zekerheid dat er verschillen optreden. Zo behoudt de zwangere statutaire ambtenaar haar wedde, terwijl de contractueel eerst terugvalt tot 82% en na dertig dagen tot 76%.


Mobiliteit en flexibiliteit

Mobiliteit en flexibiliteit van de ambtenaar is het stokpaardje van minister Vandeput. Interne mobiliteit, mobiliteit tussen de verschillende FOD’s, van en naar gemeenschappen en gewesten. Al die wegen zijn evenwel geblokkeerd voor contractuelen. Een andere job? Opnieuw solliciteren, een nieuw contract. En niet tevreden, dan ligt de C4 klaar! 
We kunnen al die praktische bezwaren verhelpen, maar dan zijn we opnieuw het statuut aan het invoeren. Waarom het nu dan laten uitdoven, terwijl we het uiteindelijk nodig blijven hebben?