Royale vergoedingen voor bestuur ontwikkelingssamenwerking
Ondanks extreme besparingen op ontwikkelingssamenwerking, verhoogt minister De Croo de zitpenningen voor de leden van de Raad van Bestuur met meer dan 300% (van 150 euro naar 500 euro per bijgewoonde zitting). Hij stelt evenwel dat bestuursleden die de helft of minder van de vergaderingen bijwonen, slechts recht hebben op een  vergoeding van 150 euro.

Bovendien neemt vanaf 1 januari 2018 het aantal comités toe wanneer de Belgische Technische Coöperatie (BTC) omgevormd wordt tot ENABEL. Zo wordt er een begrotingscomité, auditcomité en een benoemings- en evaluatiecomité opgericht. Comités waarvan de leden eveneens vergoed worden met 500 euro per zitting. 

ACV ijvert samen met verschillende NGO’s voor een ontwikkelingsbudget van 0,7% van het BNP. Die internationale norm is momenteel nog een verre droom en zal zeker niet gehaald worden door de bestuurskosten op te trekken.