Minister Geens in gebreke gesteld
Net zoals in augustus 2015 zijn wij genoodzaakt om minister van Justitie Koen Geens in gebreke te stellen omdat hij het MB over de kledij van het personeel niet heeft nageleefd.

De kledij van het personeel is geregeld door het MB van 28 oktober 2009. In het algemeen reglement van de strafinrichtingen staat dat het personeel verplicht is om een uniform te dragen. Aangezien er de laatste jaren amper uniformen en schoenen worden geleverd, volgt de minister het MB en de algemene reglementering niet.

Ook stellen we de minister in gebreke voor de schrijnende verlofachterstand waar maar geen einde aan komt. Er is geen mogelijkheid om het opgebouwde verlof effectief op te nemen. Alles samen gaat het over meer dan 537 000 dagen.

ACV Openbare Diensten stelt daarom samen met het ACOD de minister van Justitie formeel in gebreke. We stelden de minister daarvan vandaag op de hoogte via een collectieve klacht.

In het geval van een weigering, zullen wij nog verdere stappen zetten.