Het verhaal achter de fusie van federale overheidsdiensten

Met het regeerakkoord van 2014 besliste de regering om de federale overheidsdiensten te moderniseren, innoveren en klantgerichter te maken. In de praktijk betekende dat dat een aantal overheidsdiensten moesten fusioneren. Zo kwam het tot een fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) tot het Fonds voor Beroepsrisico's (Fedris). Ook de sociale inspectie wordt momenteel hervormd. De Pensioendienst voor de Overheidssector PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) werden de Federale Pensioendienst (FPD). Op die laatste fusie blikken Dirk Goderis, Paul Duquet en Patrick Neerinckx, drie militanten van ACV Openbare Diensten, terug in Vakbeweging, het militantenmagazine van ACV.