Jambon sluit twee Vlaamse kazernes Civiele Bescherming


De knoop is doorgehakt. Twee Vlaamse en twee Waalse kazernes van de Civiele Bescherming zullen sluiten in het kader van hervormingen. Dat deelde minister Jan Jambon op 4 april mee aan de vakbonden. Naakte ontslagen zouden er niet vallen.

Wat houden de hervormingen in?

De Civiele Bescherming zal worden afgeslankt. Overkoepelende taken als gespecialiseerde operaties en langdurige opdrachten en specifieke taken zoals nucleaire en chemische interventies en bijstand aan de politie zullen nog onder de bevoegdheid van de Civiele Bescherming vallen. De eerstelijnsoproepen daarentegen zullen overgenomen worden door de brandweer. 
Het gevolg van die afslanking is nu bekend: De kazerne van Liedekerke sluit en die van Jabbeke wordt met het materiaal en een beperkt aantal agenten overgedragen aan brandweerzone West-Vlaanderen 1. De kazerne van Brasschaat blijft wel nog open. Ook de Waalse kazernes in Ghlin en Libramont verdwijnen. Uiteindelijk zou de Civiele Bescherming van 460 personeelsleden naar 313 personeelsleden gaan: 118 agenten, 86 onderofficieren en 39 officieren. 16 agenten van Jabbeke en Ghlin kunnen in de speciale programma's 'Shape' en 'Zeepollutie' terecht. 
De hervorming was voorzien in het regeerakkoord van Michel I en werden nu in het kernkabinet goedgekeurd. Het kabinet voorziet een overgangsperiode van drie jaar, dus tot eind 2019. 

Wat doen wij voor u?

De onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden starten op 4 mei. De agendapunten zijn:
  • de arbeidstijdsregeling en de statuten (geldelijk en administratief).
  • het statuut van de nieuwe Civiele Bescherming, dat voortaan analoog zou zijn aan dat van de brandweer. Zo zou mobiliteit tussen de Civiele Bescherming en de brandweer makkelijker verlopen. 
  • het onderbrengen van alle werknemers. We bespreken dan wie waar terecht kan. Wie niet wil of kan blijven bij de Civiele Bescherming, zal de mogelijkheid krijgen om aan de slag te gaan bij de brandweer of een andere federale dienst (Vreemdelingenzaken, Justitie, Douane, Neutrale Calltakers etc.).

ACV-Openbare Diensten engageert zich tegenover haar leden bij de Civiele Bescherming! Wij garanderen:
  • dat niemand zijn werk zal verliezen omwille van de hervorming.
  • dat niemand na de hervorming minder loon zal hebben dan ervoor.
  • een persoonlijke begeleiding van leden naar een nieuwe statutaire job.