Het nieuwe arbeidscontract voor federale ambtenaren

Na de uitdoving van het federaal ambtenarenstatuut krijgen de personeelsleden een nieuw arbeidscontract. Het federaal team van ACV Openbare Diensten heeft alvast de hand kunnen leggen op het type-contract dat aan iedereen ter ondertekening zal worden voorgelegd