Federale ambtenaren verkeerd uitbetaald

Door een fout van federaal sociaal secretariaat Persopoint zouden een aantal premies van federale ambtenaren bruto zijn uitbetaald. Federale ambtenaren moeten dus opletten bij het bekijken van hun loonfiche. Het gaat namelijk niet om een loonsverhoging. 

Komende woensdag ondervragen we minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput op het informeel comité B. Dan krijgen we hopelijk te horen hoe hij de fout zal rechtzetten. Wij houden u op de hoogte.