Aanvullend pensioen voor contractuelen


Met het gemengd pensioen dat de regering wil invoeren, zouden - in tegenstelling tot de huidige wetgeving - personeelsleden die pas na verloop van tijd worden benoemd, hun overheidspensioen enkel berekend zien vanaf het ogenblik van de benoeming. Eerdere prestaties als contractuele worden dan niet meer meegeteld. Voor die contractuele periode zouden de betrokkenen enkel nog een veel lager werknemerspensioen krijgen. We rekenden uit dat voor wie eerst meerdere jaren als contractueel werkt, dat snel oploopt tot een pensioenverlies van meerdere honderden euro's per maand.

Terwijl de federale regering deze maatregel gewoon had willen doorduwen, zijn we er tijdens overleg in geslaagd dat voorlopig te voorkomen. We zijn absoluut tegen wijziging van de huidige regeling, om de eenvoudige reden dat de financiële nadelen erg zwaar zijn voor de betrokkenen. En helemaal onaanvaardbaar is het feit dat de regering dit met terugwerkende kracht tot eind 2014 wil doen.

Als er dan toch een scheiding moet komen tussen de periodes als contractueel en als statutair personeelslid, dan kan dat voor ons enkel in de verdere toekomst. Eerst moet er een volwaardig aanvullend pensioen zijn voor contractuele personeelsleden. Zo niet, dan betekent deze wijziging een pure verarming.
Een volwaardig aanvullend pensioen betekent voor ons een regeling op basis van een werkgeversbijdrage van minstens 6% van het loon. We weten dat de opbouw van een behoorlijk aanvullend pensioen gemakkelijk 10 jaar vergt. Dat is zeker zo omdat vandaag geen enkele overheid de nodige fondsen heeft en een voldoende aanvullend pensioen dus niet kan financieren. Een bijkomend argument waarom de regering het gemengd pensioen niet zomaar mag invoeren.

Na de nodige discussie werd tijdens het syndicaal overleg afgesproken dat het gemengd pensioen even de koelkast ingaat. De komende maanden wordt eerst gewerkt aan een wettelijk kader voor een aanvullend pensioen voor contractuelen. Die regeling zal dan één geheel vormen met het gemengd pensioen. Zo willen we voorkomen dat het om een louter negatieve maatregel gaat en willen we er tegelijk voor zorgen dat alle contractuele personeelsleden in de openbare sector een behoorlijk aanvullend pensioen krijgen. 

In september wordt het syndicaal overleg verdergezet.