Personeel Fedasil verzuipt

Elke dag vragen honderden asielzoekers onderdak op de dispatch van Fedasil. Gevolg: dagelijks zit de wachtzaal afgeladen vol.  300 personen terwijl er maar 200 toegelaten zijn. 
Ondanks de warmte van de laatste dagen probeert het personeel voor hen een oplossing te zoeken.

Maar de druk is extreem hoog en het personeel kan dit niet bolwerken. Extra krachten zijn beloofd, maar wanneer komen die er effectief? 
Ook de asielzoekers worden soms radeloos. Er is hen van alles beloofd maar de realiteit is anders. 
Wanneer komt er een oplossing voor de diensten die hiervoor instaan? Voor de centra die overvol zitten? Komen er extra middelen? En wat met de voorgestelde besparingen? 

Veel vragen waarop we tegen 28 augustus antwoord zouden krijgen. Rijkelijk te laat is dat. Want het is nú alle hens aan dek!
Om aandacht te vragen voor deze problematiek ging ACV-Openbare Diensten de personeelsleden en asielzoekers aan de Dienst Vreemdelingenzaken ondersteunen met flesjes water en cake.