Update werkgroepen gevangenissen

Wat werd er al besproken in de werkgroepen:

Rugzak en absenteïsme
We kregen ondertussen het cijfermateriaal. Er is een achterstand van bijna 300.000 dagen. Volgende vergadering is voorzien op 12 februari. 

VVP 
Er is een onderhoud geweest met het kabinet van pensioenen en we kregen een aantal garanties. De aanvragen die ingang kennen in 2015 zijn geen probleem. Vanaf 2017 zou de leeftijd opschuiven met 6 maanden (57,5 in 2017 en 58 in 2018). Voor de premie 55+ geldt dezelfde logica. 

Protocol 351 en gegarandeerde dienstverlening 
De onderhandelingen hierover worden op 4 februari terug verdergezet met de bemiddelaar van de FOD WASO. 

Andere manier van werken
We kregen een aantal opties voorgelegd. Voor ACV-Openbare Diensten moeten ook andere opties van besparing worden bekeken. De voorwaarden van de vakbonden zijn duidelijk : geen weddeverlies, aanpassing detentieregime, geen verhoging van de werklast,... 

Vorming en opleiding
De opleiding van nieuwe beambten moet terug naar 6 maanden worden gebracht. 

Contracten bepaalde duur
Er zijn blijkbaar nog twaalf contracten van bepaalde duur. De problematiek van de verpleegkundigen wordt aangehaald. Wij vragen dat de interims die willen overstappen naar een contractuele betrekking (contract onbepaalde duur) de mogelijkheid hiertoe krijgen. Een nieuw statutair examen is niet mogelijk omdat er nog mensen op de werfreserve staan. 

Veiligheidskorps
De Minister is bereid om de mogelijkheid van een identieke loopbaan zoals in de gevangenissen bestaat, te overwegen. Een andere optie is de loopbaan die nu federaal bestaat.