Variabel arbeidstijd bij Fod Financiën

Mevr. Laloux, administrateur rechtszekerheid patrimoniumdocumentatie, heeft een richtlijn uitgestuurd naar de personeelsleden van de patrimoniumdocumentatie inzake stelsel 2 van de variabele arbeidstijd. Afwezigheden “variabele arbeidstijd” in arbeidsstelsel 2 zouden quasi nooit meer worden toegestaan én al zeker niet indien het personeelslid enkel kan aantonen dat het meer dan 38 uur heeft gepresteerd per week.

ACV-Openbare Diensten heeft hier direct op gereageerd. Deze richtlijn is compleet in strijd met het protocol dat wij met dhr. D’Hondt hebben afgesloten inzake de variabele arbeidstijd. 

Dhr. Van Raemdonck wilde deze problematiek op de lange baan schuiven maar ACV-Openbare Diensten heeft duidelijk gesteld het niet meer te pikken dat gemaakte afspraken met de voeten worden getreden. Het kan toch niet dat men eerst afspraken schendt én pas daarna daarover wenst te overleggen?

Dit voorval is nogmaals het bewijs van de slechte samenwerking tussen de stafdienst P&O en de andere administraties. De stafdienst P&O zou duidelijk moeten communiceren naar de administraties wat de regelgeving is zodat de administraties zich aan deze regelgeving kunnen houden.