Constructief overleg met minister van Justitie

Het overleg van vandaag tussen kersvers minister van Justitie Koen Geens en de vakbonden is constructief verlopen.
Er werden zelfs al data voor verder overleg vastgelegd. 
  • op 29 oktober zal er verder over EPI worden gesproken.
  • op 4 november staat Rechterlijke Orde en EPI op de agenda
  • op 10 november het overleg betreffende het veiligheidskorps
Het is nu al duidelijk dat de eerdere beslissing om alle contracten van bepaalde duur niet meer te verlengen geen collectieve maatregel wordt, maar dat die contracten geval per geval zullen worden bekeken. 
ACV-openbare diensten besliste dan ook om geen bijkomende stakingsaanzegging in te dienen. 
Uiteraard blijven we wel achter het interprofessioneel actieplan in gemeenschappelijk vakbondsfront staan (manifestatie op 6 november, beurtstakingen in de provincies en een nationale staking op maandag 15 december).