Nieuws

coda
Bij de federale wetenschappelijke instelling het CODA (Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie) werden op het jaareinde opnieuw minstens zeven personeelsleden bij de directie geroepen. Zij kregen, bij wijze van kerstgeschenk, te horen dat ze op staande voet mochten vertrekken.
Lees meer
Handdruk
Gisteren was er informeel overleg over de arbeidstijden binnen het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET).  De documenten waren niet aanwezig...
Binnen de Vlaamse overheid wordt de 38u-werkweek standaard gehanteerd.  Het betekent dat de 36u-werkweek niet bestaat en dus ook niet mogelijk is.
Lees meer
justitie
Onder andere de Justitiehuizen worden overgedragen naar de Gemeenschappen.De overdracht zou moeten zijn afgerond op 1 januari 2015. Vandaag, 30 oktober 2014, weet het personeel nog steeds niet waar ze terecht zullen komen.
Lees meer
examen
Een hele tijd terug reeds hebben we een aantal verbeteringen onderhandeld aan de selectieprocedures voor het federaal overheidspersoneel. Vandaag is het besluit dat de kwestie regelt in het staatsblad verschenen. Er is goed nieuws voor contractuelen en het brevettensysteem voor overgang naar niveau A wordt verbeterd.
Lees meer
Stop
OKT 1

Federale wervingsstop blokkeeert bevorderingen hoger niveau niet

Het kabinet van de staatssecretaris van Ambtenarenzaken heeft tijdens de vergadering van het netwerk van de P&O directeurs van 25 september 2014 verduidelijkt dat ondanks de wervingsstop, bevorderingen naar ene hoger niveau toegelaten zijn. 

Daarnaast is het zo dat Selor gewoon verder examens organiseert. Selor beslist niet zelf over de aanwervingen. Als een selectieprocedure is afgerond, maakt Selor een lijst met geslaagde kandidaten over aan de federale overheidsdienst die één of meer vacatures wil invullen. De uiteindelijke aanwerving gebeurt dus door de federale overheidsdiensten zelf. Zij staan dan administratief klaar zodra de wervingsstop zou worden opgeheven.
loopbaan
Normaliter zou  de kantelingstool voor kanteling 3 van de contractuele personeelsleden op 15 september 2014 open zijn gaan maar door heel wat problemen met deze kanteling voor de statutaire personeelsleden loopt deze operatie vertraging op. 
Lees meer
justitie
Het gerechtelijk landschap hervormen vraagt tijd, middelen en personeel om dit te verwezenlijken, maar de essentiële elementen ontbreken om op een ernstige en gestructureerde manier te kunnen hervormen.
Lees meer
stress
Het aantal ambtenaren met een burn-out is in enkele jaren tijd meer dan verdrievoudigd. Dat zegt Medex, de medische dienst die het ziekteverzuim bij de federale overheid controleert, in een rapport. In 2013 bleven bijna 3000 mensen thuis met een burn-out. Als we uitgaan van een totaal van 70.000 ambtenaren betekent dat meer dan 4 procent van het personeel.
Lees meer
kinderopvang
Voor het overheidspersoneel wordt de kinderbijslag op verschillende manieren betaald. Vanaf 1 juli a.s. worden de deelstaten bevoegd voor de kinderbijslagen, maar zolang zij geen nieuwe schikkingen treffen blijven de bestaande regels uiteraard van toepassing. Ondertussen centraliseert men zoveel als mogelijk de betalingen van de kinderbijslagen bij de RKW.
Lees meer
interventie civiele veiligheid
In het Belgisch Staatsblad van 18 maart verscheen het KB over het verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten bij de Civiele Veiligheid in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie is een goede zaak. De regeling is nu organiek gemaakt, terwijl ze vroeger telkens maar voor 1 of 2 jaar gold. Bovendien is dat datum van uittreding nu in overeenstemming gebracht met de normale evolutie van de pensioenleeftijd. 
Lees meer