Nieuws

bewaking150
Terwijl men in andere gevangenissen - door tal van prestigeprojecten - sommige secties amper voor de helft invult, blijft men in de kleine Ieperse gevangenis de gedetineerden haast letterlijk binnenduwen. Daardoor zijn er op dit ogenblik meer dan 130 gedetineerden zijn, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 65.
Lees meer
Douane
Afgelopen vrijdag kondigde de regering een aantal maatregelen aan als voorbereiding op de Brexit. 718 extra aanwervingen zouden er komen. Een serieus aantal. Maar spijtig genoeg rijkelijk te laat. 
Lees meer
Gevangenis150
Het gaat van kwaad naar erger met de Brugse gevangenis. Er is een lijst van zo'n 100 herstellingswerken die nog moeten gebeuren. Er kan nog amper aan de basisbehoeften van de gedetineerden worden voldaan, en vooral dat baart ons ernstig zorgen.
Lees meer
Ongelukkig
Op 1 januari 2019 gaan de personeelsleden van FAMIFED over van het federale naar het Vlaamse niveau. FAMIFED houdt dan op te bestaan. En dat heeft negatieve gevolgen voor de personeelsleden. Een overleg met het kabinet van minister Homans gisteren bracht jammer genoeg niets meer op. 
Lees meer
Pomp
Minister Van Overtveldt zegt dat het tekort aan controles op de verkoop van stookolie als brandstof voor voertuigen kan worden opgevangen door risicoanalyses. Maar dat klopt niet, er is vooral veel meer personeel nodig om die controles uit te voeren. 
Lees meer
Douane
Vandaag ging de tweede dag in van de stiptheidsacties bij de douane op de luchthaven van Zaventem. De actie was zó succesvol dat hij voor een uur onderbroken moest worden.
Lees meer
Douane
De douaniers van de luchthaven van Zaventem houden vanaf woensdag 17 oktober om 7.30 uur voor onbepaalde tijd stiptheidsacties. Ze voeren actie tegen het acuut personeelstekort bij de diensten die personen en goederen controleren. 
Lees meer
Marc
AUG 16

Secretaris Marc Saenen beantwoordt vragen in Knack

Vandaag publiceerde Knack een artikel waarin onze secretaris federale overheid, Marc Saenen, de kans krijgt om vragen te beantwoorden over en kritiek te weerleggen op de ambtenaren en hun statuut. Interessant!
Belgisch Staatsblad
Na onze felle kritiek over de afschaffing van het ziektekrediet kregen we slechts één reactie van minister Steven Vandeput: hij stelde laconiek dat de vakbond beter het regeerakkoord eens zou lezen in plaats van te protesteren.
Dat hebben we dan maar gedaan.
Lees meer
Rolstoel
De regering heeft bevestigd dat er vanaf 1 januari 2019 een einde komt aan het bestaande systeem van ziekteregeling voor het federaal overheidspersoneel en de bijzondere korpsen. Zieken zullen in de toekomst alleen de eerste dertig dagen van hun afwezigheid nog hun volledig loon krijgen. Er komt wel een overgangsmaatregel waardoor mensen de ziektedagen kunnen behouden die ze tot nu toe hebben opgebouwd.
Lees meer
Cipier
Momenteel zitten de gevangenisvakbonden samen met minister Geens. Op de onderhandelingstafel: de minimale dienstverlening mét opvorderingsmogelijkheden. Toen de vakbonden kennis namen van dat plan van de minister brak er een spontane staking uit. Het stakingsrecht mag niet worden uitgehold. 
Lees meer
variabele werkuren
ACV Openbare Diensten houdt op woensdag 13 juni een stiptheidsactie bij de Douanediensten in Zaventem. Tegelijkertijd zullen er ook acties zijn in Waalse luchthavens. De situatie bij het federaal openbaar ambt en de douane in het bijzonder is zo ernstig dat een actie niet kon uitblijven.
Lees meer
Inspectie
In tegenstelling tot wat minister De Backer beweert, gaat de personeelsbezetting van de sociale inspectiediensten er zwaar op achteruit, waardoor het steeds moeilijker wordt om controles uit te voeren. De strijd tegen fraude, sociale dumping en mensenhandel wordt zo ondermijnd. De sociale partners klagen gezamenlijk de situatie aan in een brief naar de premier.
Lees meer
Labo150
Twee federale wetenschappelijke instellingen, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) zijn samengevoegd. Ze vormen nu het nieuwe federale onderzoekscentrum Sciensano. Die nieuwe entiteit zal de huidige activiteiten van de twee instellingen overnemen en schakelt daarvoor het huidige personeel in. 
Lees meer
Langdurig ziek
Minister Vandeput (N-VA) heeft tijdens het begrotingsconclaaf doen beslissen dat het ziektekrediet voor federale ambtenaren wordt afgeschaft. Het wordt vervangen door 30 dagen gewaarborgd loon per jaar. Daarna vallen ambtenaren terug op 60% van het loon. ACV Openbare Diensten neemt het nodige initiatief om de sociale afbraak een halt toe te roepen.
Lees meer
Brexit
De Brexit kan wel eens een grote weerslag hebben op de douane. En hoewel onze buurlanden zich volop aan het organiseren zijn, is er bij onze overheid maar weinig enthousiasme en beweging. Hoog tijd dat ze in actie schieten.
Lees meer
Examen150
Sinds mei 2017 moet je als evaluator van Franstalige collega's je tweetaligheid bewijzen met een taalbrevet van Selor. Het examen dat je daarvoor moet afleggen, is allesbehalve gemakkelijk. Wij organiseren cursussen voor onze leden die bij de federale overheid werken. 
Lees meer
Oudjes
De overheidspensioenen zijn niet weg te slaan uit de actualiteit. Er worden namelijk heel wat wijzigingen doorgevoerd. Welke maatregelen rond de federale overheidspensioenen er al van kracht zijn, welke binnenkort zullen ingaan en welke nog op de tafel liggen, lees je hier.
Lees meer
Famifed
De situatie van het personeel van Famifed is enorm onzeker. Het kan zelfs zijn dat sommige medewerkers minder gaan verdienen. Maar minister Vandeput is niet van plan om daar iets aan te doen. Wij vragen hem dringend om met ons rond de onderhandelingstafel te gaan zitten. 
Lees meer
Actie gevangenis
Naar aanleiding van de stakingsaanzegging van 14 december 2017 zullen er vanaf 29 januari 2018 van maandag tot en met donderdag dagelijks werkonderbrekingen van twee uur zijn in de gevangenissen.
Lees meer
Overleg
Het gemeenschappelijk vakbondsfront is verbolgen over het verloop van de onderhandelingen in comité B, waar vandaag een wijziging aan bod kwam over de manier waarop topambtenaren worden aangesteld. Het kabinet Vandeput heeft de opmerkingen die de vakbonden gegeven hadden op een ontwerpbesluit naast zich neergelegd zonder enige uitleg. Het nieuwe besluit zou de neutraliteit en objectiviteit van topambtenaren in het gedrang brengen. 
Lees meer

Monica De Coninck (sp.a), Servais Verherstraeten (CD&V) en Wim Van der Donckt (N-VA) gaan met elkaar in debat over statuut en interimwerk bij de federale overheidsdiensten. De moderator is Guy Tegenbos (De Standaard) en Marc Nijs (ACV Openbare Diensten) leidt het geheel in. De plaatsen zijn beperkt dus schrijf je snel in! 
Lees meer
Minister Jambon is op de vraag van de vakbonden ingegaan om – in zijn aanwezigheid -  nog een ultieme onderhandelingsronde te voeren over de Civiele Bescherming 2.0. Deze toegeving is er in ieder geval gekomen omwille van de acties die de manschappen de laatste weken gevoerd hebben. Proficiat daarvoor. Het dossier is dus nog niet afgesloten!
Toch moeten we de druk hoog blijven houden. Alle syndicale acties kunnen doorgaan en blijven gedekt door uw vakbond.
Lees meer