Nieuws

onderhandelen
JAN 29

Update werkgroepen gevangenispersoneel

Na onze actie op 16 december vorig jaar werd beslist om de problemen verder te behandelen in werkgroepen. Hier de eerste feedback.
coda
JAN 9

Naakte ontslagen in het CODA

Bij de federale wetenschappelijke instelling het CODA (Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie) werden op het jaareinde opnieuw minstens zeven personeelsleden bij de directie geroepen. Zij kregen, bij wijze van kerstgeschenk, te horen dat ze op staande voet mochten vertrekken.
citroenen
DEC 8

Gevangenissen: besparingsvoorstel van de overheid

Lees hier het voorstel van de overheid om te besparen op kosten voor het gevangenispersoneel.
NO
DEC 4

Verder besparen op gevangenispersoneel: onbespreekbaar!

Dinsdag 2 december was er informeel overleg tussen de overheid en de vakorganisaties.
2014
NOV 27

Federale overheidsdienst eindejaarstoelage 2014

Bekijk hier de berekening van de eindejaarstoelage
Handdruk
NOV 18

Informeel overleg Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht

Gisteren was er informeel overleg over de arbeidstijden binnen het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET).  De documenten waren niet aanwezig...
Binnen de Vlaamse overheid wordt de 38u-werkweek standaard gehanteerd.  Het betekent dat de 36u-werkweek niet bestaat en dus ook niet mogelijk is.
justitie
NOV 3

Personeel justitiehuizen is het beu!

Onder andere de Justitiehuizen worden overgedragen naar de Gemeenschappen.De overdracht zou moeten zijn afgerond op 1 januari 2015. Vandaag, 30 oktober 2014, weet het personeel nog steeds niet waar ze terecht zullen komen.
contracten
OKT 24

Constructief overleg met minister van Justitie

Het overleg van vandaag tussen kersvers minister van Justitie Koen Geens en de vakbonden is constructief verlopen.
weegschaaljustitie
OKT 16

Terugvordering competentiepremies gerechtspersoneel

CDVU is begin september 2014 gestart met uitgekeerde competentiepremies terug te vorderen van het gerechtspersoneel.
examen
OKT 6

Selectieprocedures bij Federale Overheid verbeterd

Een hele tijd terug reeds hebben we een aantal verbeteringen onderhandeld aan de selectieprocedures voor het federaal overheidspersoneel. Vandaag is het besluit dat de kwestie regelt in het staatsblad verschenen. Er is goed nieuws voor contractuelen en het brevettensysteem voor overgang naar niveau A wordt verbeterd.
Boeken
OKT 2

Uw bachelor diploma halen terwijl u werkt voor de FOD Financiën

In samenwerking met Hogeschool Gent organiseert de FOD Financiën een opleiding Bedrijfsmanagement afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit.
Stop
OKT 1

Federale wervingsstop blokkeeert bevorderingen hoger niveau niet

Het kabinet van de staatssecretaris van Ambtenarenzaken heeft tijdens de vergadering van het netwerk van de P&O directeurs van 25 september 2014 verduidelijkt dat ondanks de wervingsstop, bevorderingen naar ene hoger niveau toegelaten zijn. 

Daarnaast is het zo dat Selor gewoon verder examens organiseert. Selor beslist niet zelf over de aanwervingen. Als een selectieprocedure is afgerond, maakt Selor een lijst met geslaagde kandidaten over aan de federale overheidsdienst die één of meer vacatures wil invullen. De uiteindelijke aanwerving gebeurt dus door de federale overheidsdiensten zelf. Zij staan dan administratief klaar zodra de wervingsstop zou worden opgeheven.
loopbaan
SEP 23

Stand van zaken kanteling 3 voor personeel Financiën

Normaliter zou  de kantelingstool voor kanteling 3 van de contractuele personeelsleden op 15 september 2014 open zijn gaan maar door heel wat problemen met deze kanteling voor de statutaire personeelsleden loopt deze operatie vertraging op. 
variabele werkuren
SEP 22

Variabele arbeidstijd bij de Fod Financiën

Graag duidelijke communicatie tussen de stafdienst P & O en de administraties omtrent regelgeving variabele arbeidstijd.
justitie
SEP 12

Start van het nieuwe gerechtelijk jaar

Het gerechtelijk landschap hervormen vraagt tijd, middelen en personeel om dit te verwezenlijken, maar de essentiële elementen ontbreken om op een ernstige en gestructureerde manier te kunnen hervormen.
Stop
SEP 12

Federale regering in lopende zaken beslist algemene wervingsstop.

De regering Di Rupo stelt vanaf 10 september een algemene wervingsstop in voor alle federale wervingen. Ze wil op die manier vermijden dat de begroting van dit jaar zou ontsporen.
stress
JUL 23

Stijgend aantal ambtenaren met een burn-out

Het aantal ambtenaren met een burn-out is in enkele jaren tijd meer dan verdrievoudigd. Dat zegt Medex, de medische dienst die het ziekteverzuim bij de federale overheid controleert, in een rapport. In 2013 bleven bijna 3000 mensen thuis met een burn-out. Als we uitgaan van een totaal van 70.000 ambtenaren betekent dat meer dan 4 procent van het personeel.
kinderopvang
MEI 12

Federaal overheidspersoneel krijgt kinderbijslag binnenkort via RKW

Voor het overheidspersoneel wordt de kinderbijslag op verschillende manieren betaald. Vanaf 1 juli a.s. worden de deelstaten bevoegd voor de kinderbijslagen, maar zolang zij geen nieuwe schikkingen treffen blijven de bestaande regels uiteraard van toepassing. Ondertussen centraliseert men zoveel als mogelijk de betalingen van de kinderbijslagen bij de RKW.
Onder de loep
MEI 9

Stand van zaken lopende dossiers FOD Financiën

Bij de FOD Financiën wachten nog heel wat grote dossiers op een oplossing. We laten niet na de overheid regelmatig herinneringen te sturen.
hamer en bril
MEI 8

Gevolgen van de staatshervorming voor personeel justitiehuizen

Door de uitvoering van de zesde staatshervorming worden de justitiehuizen en hun personeelsdienst overgeheveld naar de gemeenschappen op 1 juli 2014. Maar de personeelsleden hebben tot nu toe weinig of geen informatie daarover.
Vergadertafel
APR 25

Wijzigingen in selectie en loopbaan federaal personeel

Op 25 april 2014 keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij verschillende maatregelen in verband met de selectie en loopbaan van federale personeelsleden wijzigen.
Puzzelstukken
APR 3

Centrale personeelsdienst voor federale overheidsdiensten

Op 1 januari 2015 zal de FOD P&O starten met een zogenaamde 'shared service' voor personeelsadministratie.
functieclassificatie
APR 3

Comité B zal zich buigen over actualisatie functieclassificatie en overgang niveau A.

Op 9 april komt het comité B bijeen om 2 kwesties te bespreken: 
- actualisatie van de functieclassificatie voor niveau A
- een omzendbrief over de bevorderingen niveau A
interventie civiele veiligheid
MRT 24

Vervroegde uitstap bij Civiele Veiligheid gepubliceerd

In het Belgisch Staatsblad van 18 maart verscheen het KB over het verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten bij de Civiele Veiligheid in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie is een goede zaak. De regeling is nu organiek gemaakt, terwijl ze vroeger telkens maar voor 1 of 2 jaar gold. Bovendien is dat datum van uittreding nu in overeenstemming gebracht met de normale evolutie van de pensioenleeftijd.