Wijzigingen in selectie en loopbaan van federaal personeel

Vergadertafel
Op 25 april 2014 keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij verschillende maatregelen in verband met de selectie en loopbaan van federale personeelsleden wijzigen.
>> Lees meer