Kinderbijslag federaal personeel binnenkort via RKW

kinderopvang
Voor het overheidspersoneel wordt de kinderbijslag op verschillende manieren betaald. Vanaf 1 juli a.s. worden de deelstaten bevoegd voor de kinderbijslagen, maar zolang zij geen nieuwe schikkingen treffen blijven de bestaande regels uiteraard van toepassing. Ondertussen centraliseert men zoveel als mogelijk de betalingen van de kinderbijslagen bij de RKW.
Zo betaalt de RKW nu voor het eerst ook de kinderbijslag voor het personeel van de NMBS (dit werd tot nu toe door de spoorwegen zelf gedaan).
De komende weken zal de RKW dit ook doen voor de federale personeelsleden die tot nog toe hun kinderbijslag ontvingen via de CCVU (Centrale dienst voor vaste uitgaven) en voor Defensie. De RKW treedt hier louter op als uitbetalingsinstelling; de bestaande regels blijven gewoon van toepassing.
De afgelopen maanden had de RKW reeds de aparte betalingen van kinderbijslagen overgenomen van de RSZ, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, de Hogeschool Gent en een hele reeks instellingen die afhangen van het Waalse gewest en de Franse gemeenschap.