Personeel Justitiehuizen is het beu!

De zesde staatshervorming of het vlinderakkoord van oktober 2011 zorgde ervoor dat een deel van justitie, onder andere de justitiehuizen en het jeugdsanctierecht werd overgedragen naar de gemeenschappen. 

Voor de FOD Justitie gaat het om de jeugdinstellingen Tongeren en Everberg, het elektronisch toezicht en de justitiehuizen. 
De overdracht zou volledig moeten zijn afgerond op 1 januari 2015. Op datum van vandaag, 30 oktober 2014, weet het personeel nog steeds niet waar ze terecht zullen komen, hoeveel ze gaan verdienen,… 

De onderhandelingen gingen starten eind september. Dit werd echter niet nageleefd. De volgende startdatum was dan 3 november, maar wij krijgen het signaal dat ook deze datum niet zal worden nageleefd. 

Het personeel raakt het langzaam aan beu. Wij moeten constateren dat aan Franstalige kant de onderhandelingen al gestart zijn en in een vergevorderd stadium zitten. Op Vlaams niveau blijven wij op onze honger zitten. 

Wij vragen met aandrang aan bestuurszaken, bevoegdheid van Minister Homans om niet langer te dralen en de onderhandelingen op te starten. 
We moeten constateren dat de Vlaamse regering qua efficiëntie en daadkracht nog iets kan leren van hun tegenhanger, de Franstalige deelregering.

Het personeel, dat trouwens nooit vragende partij was, maar verplicht wordt om over te stappen naar de gemeenschappen is het beu.
Zij hebben het recht op duidelijkheid. Het personeel voelt zich een speelbal in een politiek spel. 

Indien Minister Homans blijft talmen om de onderhandelingen op te starten zijn acties onvermijdelijk.