Start van het nieuwe gerechtelijk jaar

START VAN HET NIEUWE GERECHTELIJK JAAR :
  • Terugvordering competentiepremies
  • Zittingen die worden geschrapt of uitgesteld wegens tekort aan gerechtspersoneel
  • Depressies en burn-outs
  • Familierechtbanken die moeizaam opstarten
  • Falende ICT
  • Onderkomen gerechtsgebouwen
  • ....
        

Kortom, de hervormingen zijn voelbaar tot op het bot. Als het zo doorgaat draait justitie niet langer vierkant maar implodeert het. 
Het schrijnend tekort aan gerechtspersoneel maakt dat hervormingen niet kunnen worden gerealiseerd. We hebben onder de legislatuur van minister Turtelboom regelmatig aan de klaagmuur gestaan en geroepen in de woestijn dat de gerechtelijke hervormingen grotendeels zijn gebeurd op kap van het gerechtspersoneel. Niemand luisterde, niemand had er oor naar. En wat stellen we vandaag vast: de hervormingen komen als lawine op het gerechtspersoneel en magistratuur af en bedelven heel de rechterlijke orde. 
Ook de personeelsdienst die verantwoordelijk is voor het gerechtspersoneel kreunt mee. Ook zij kampen met een groot tekort aan personeel waardoor dossiers niet meer kunnen worden afgerond op een correcte manier. Hierdoor wordt het gerechtspersoneel weer geraakt.


Zijn wij gekant tegen de hervormingen van het gerechtelijk landschap? Natuurlijk niet. 


Maar hervormen vraagt tijd, middelen en personeel om dit te verwezenlijken. Essentiële elementen ontbreken om op een ernstige en gestructureerde manier te kunnen hervormen. En dan denken we terug aan de woorden van Minister Turtelboom: de wetgeving betreffende hervormingen is een sneuveltekst. En dan moeten we bekennen dat ze gelijk heeft: het is een slagveld aan het worden. 

Ondertussen staat de komende regering al klaar met de hakbijl. Er moet nog meer worden bespaard! 

Voor ons is dit niet meer mogelijk: zonder voldoende personeel, zonder voldoende middelen, zonder voldoende ondersteuning en coaching is dit project niet realiseerbaar.
We kunnen dan enkel besluiten dat de kracht van verandering ongelooflijk toeslaat en dat justitie wankelt op zijn grondvesten.

Het spijt ons dat onze mercuriale uitgedraaid is op een smeekbede om de aangekondigde hervormingen een degelijke kans te geven tot slagen in het belang van eenieder, nl. het gerechtspersoneel, de magistratuur, de personeelsdienst, en zeker niet te vergeten, de rechtsonderhorige.