Eindejaarstoelage

De eindejaarstoelage wordt als volgt bepaald:
  • Het variabel gedeelte bedraagt 2,5 procent van de jaarlijkse brutobezoldiging.
  • Het forfaitair gedeelte krijg je door het forfaitair gedeelte van 2013 te vermeerderen met een breuk bestaande uit de gezondheidsindexcijfers van de maand oktober uit 2013 (noemer) en 2014 (teller). Dit betekent dus 361,6084 EUR X 100,28/100,18 = 362,1676 EUR.
  • Er is ook nog een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, dat is 29,9406 EUR. Deze inhouding bedraagt 3,55% voor de werknemer en 3,86% voor de werkgever. Dat maakt dus 1,0629 EUR voor de werknemer en 1,1557 EUR voor de werkgever.