Comité B: functieclassificatie en overgang niveau A

functieclassificatie
Op 9 april komt het comité B bijeen om 2 kwesties te bespreken: 
- Een actualisatie van de functieclassificatie voor niveau A (12de golf). Concreet zijn er 32 nieuwe functies (als gevolg van herstructurering van functies en nieuwe verantwoordelijkheden) en 15 functiebeschrijvingen worden aangepast. Dit kan gaan van algemene aanpassingen tot verbetering in de beschrijving. Tenslotte worden 15 functiebeschrijvingen geschrapt. Deze komen er omdat de functies niet meer bestaan of aangepast zijn door hergroepering van functies. In totaal zijn er na de 12de golf dus 1872 functiebeschrijvingen.
- Het tweede punt is een omzendbrief over de bevorderingen niveau A. De omzendbrief gaat over een verduidelijking voor de administraties omtrent de 3de proef. De derde proef is enkel geldig voor het eigen departement voor de geslaagden in de eerste computergestuurd bij Selor) en tweede proef (masteropleidingen), maar administraties ook kunnen beslissen samen de derde proef te organiseren waarna ze per departement een klassement moeten opstellen. Geslaagden voor een derde proef van andere departementen kunnen worden aangeworven via een bijkomende proef.