Naakte ontslagen bij Coda

Ook werden heel wat contracten van bepaalde duur niet verlengd. De directie neemt dergelijke zware maatregelen nadat in de overeenkomst met het FAVV (Voedselagentschap) de financiering voor 2015 met 20 procent werd teruggedraaid, wetende dat die enveloppe dient om onder andere 52 medewerkers te betalen. 

Het CODA staat bij het publiek vooral bekend als (inter)nationaal referentielaboratorium voor heel wat diergeneeskundige analyses zoals mond- en klauwzeer, Q-fever, varkenspest, blauwtong, dolle koeienziekte, vogelgriep, brucellose en tuberculose en agrochemische analyses zoals mycotoxines en spoorelementen. Telkens als er uitbraken zijn, zoals recent de dreiging van vogelgriep H5N8, staat het CODA klaar om analyses uit te voeren ter ondersteuning van het FAVV.

Tussen 2012 en 2014 werd al eens eerder 42 procent (33 procent van het personeelsbudget) bespaard, dat maakt deze bijkomende besparingen extra zwaar. 

Wetende dat ook het staatsbudget tegen 2019 met 30 procent moet dalen en de personeelsenveloppe tegen dan moet zakken met 12 procent (4 procent in 2015), dan kan men zich de vraag stellen of dit geen risico inhoudt op minder kwalitatieve analyses die op termijn niet alleen de landbouw- en veeteeltsector maar ook de volksgezondheid in gevaar brengen.

De federale regering heeft blijkbaar niet de tijd genomen om na te gaan wat de gevolgen kunnen zijn van deze blinde besparingen. Dit pikken wij niet langer!

Daarom voerden de drie representatieve vakbonden op 7 januari 2015 actie aan de ingang van de gebouwen van het CODA in Ukkel en werd er onmiddellijk een bijzondere vergadering van het Basisoverlegcomité gevraagd. De vakbondsactie heeft ertoe geleid dat de nieuwjaarsbijeenkomst van het CODA van 8 januari werd afgeblazen en vervangen door een informatievergadering voor alle personeelsleden.