Vervroegde uitstap bij Civiele Veiligheid gepubliceerd

interventie civiele veiligheid
Vorige week verscheen het KB over het verlof voorafgaand aan het pensioen voor sommige ambtenaren van de operationele diensten bij de Civiele Veiligheid in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie is een goede zaak. De regeling is nu organiek gemaakt, terwijl ze vroeger telkens maar voor 1 of 2 jaar gold. Bovendien is dat datum van uittreding nu in overeenstemming gebracht met de normale evolutie van de pensioenleeftijd.