Bachelor diploma halen terwijl u werkt voor de FOD Financiën

Boeken
In samenwerking met Hogeschool Gent organiseert de FOD Financiën een opleiding Bedrijfsmanagement afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit van 180 studiepunten.

Men werft 30 Nederlandstalige medewerkers, die jonger zijn dan 22 jaar, aan in het niveau C om deze  een opleiding te laten volgen. Zij krijgen voor de duur van de opleiding een Rosetta startbaanovereenkomst. Op het eind van het traject hebben ze een Bachelordiploma op zak, waarvan ze de opleidingskosten wel zelf dienen te betalen, en kunnen ze deelnemen aan statutaire selectieprocedures voor het niveau B.

Drie dagen per week zullen deze mensen les moeten volgen. Meestal zal dit via e-learning zijn op kantoor. Er zijn vaste momenten waarop contact met de docenten voorzien is en ze krijgen uiteraard ook steeds feedback op hun taken. Verder zullen ze via een forum vragen kunnen stellen aan hun docenten.
De andere twee dagen werken ze bij de AAFisc of volgen ze intern opleidingen die meetellen voor hun Bachelor. 

ACV-Openbare Diensten vindt het niet kunnen dat enkele externe mensen worden toegelaten tot dit traject. Mensen die op dit moment als statutair niveau C te werk gesteld zijn binnen de FOD Financiën worden uitgesloten.

De FOD Financiën argumenteert dat wie op dit moment als statutair niveau C werkt voldoende interne mogelijkheden heeft om te bevorderen naar het niveau B door middel van overgangsexamens. ACV-Openbare Diensten wil toch eens duidelijk stellen dat de laatste jaren er niet zoveel kansen zijn geweest om intern te bevorderen!

Bovendien is er een reëel risico dat de mensen die dit traject volgens niet zullen in dienst blijven bij de FOD Financiën.  Een Rosetta contract is namelijk niet oneindig verlengbaar. Indien deze mensen, nadat ze hun Bachelor Diploma hebben behaald, niet direct aansluitend de kans krijgen om een wervingsexamen mee te doen voor niveau B bestaat de kans dat deze mensen, als hun startbaanovereenkomst in tussentijd zou aflopen zijn, eieren voor hun geld kiezen en de private arbeidsmarkt opzoeken. Dit risico zou men ons inziens veel minder hebben indien interne statutaire mensen van het niveau C aan dit traject zouden mogen deelnemen.

Wat wij tenslotte zeer eigenaardig vinden aan de communicatie van de FOD Financiën is dat nergens wordt gesproken over een startdatum van indiensttreding.

Indien dit project nog in 2014 van start zou gaan vragen wij ons bovendien af hoe de FOD Financiën Rosetta medewerkers in dienst zal nemen gezien er momenteel een totale wervingsstop is binnen de federale overheid.