Informeel overleg NCET

Gisteren was er informeel overleg over de arbeidstijden binnen het Nationaal Centrum voor Elektronisch Toezicht (NCET).  De documenten waren niet aanwezig...
Binnen de Vlaamse overheid wordt de 38u-werkweek standaard gehanteerd.  Het betekent dat de 36u-werkweek niet bestaat en dus ook niet mogelijk is.

De administratie werkt er met flexibel te gebruiken glijtijden en met stamtijden.
Glijtijden: 07u30-09u30, 11u45-14u00 en 16u00-19u00.
Stamtijden: 09u30-11u45 en 14u00-16u00.

De dienst monitoring werkt in een drieploegenstelsel (06u00-14u00, 14u00-22u00 en 22u00-06u00).
Per dag zijn er 24 minuten prikkloksaldo te recuperen.  Dit dient ofwel in halve- ofwel in volledige dagen te gebeuren.  Op jaarbasis gaat dit over 10,2 dagen in plaats van 13 dagen bij de federale overheid.
Verder zijn er bij de Vlaamse overheid 35 verlofdagen en 14 feestdagen.  Bij de federale overheid zijn dit respectievelijk slechts 26 en 13 dagen.
Daartegenover staat dat er bij de Vlaamse overheid geen brugdagen, noch uitzonderlijke verloven zijn.  Federaal zijn dit respectievelijk 3 en 4 dagen.

De mobiele equipe werkt 7u36 per dag.  Hetzij van 8u tot 16u06, hetzij van 12u tot 20u06.  Dit betekent dus dat deze mensen noch ploegenpremie, noch nachtprestaties krijgen. Nachtprestaties (€3 per uur tegen 100%) zijn er immers enkel tussen 22u en 6u en tussen 18u en 8u indien beëindigd op of na 22u of begonnen op of vóór 6u.

Andere vergoedingen:
Bij oproeping krijgt men een verstoringstoelage van  4/1850.
De ploegenpremie bedraagt €100 (te indexeren) voor de mensen die minstens 1x per maand een voormiddagshift, een namiddagshift en een nachtshift hebben gepresteerd. 
Voor prestaties op zondag of op een wettelijke, decratale of reglementaire feestdag tussen 0u en 24u : 1/1850 per uur.
Voor prestaties op zaterdag tussen 0u en 24u : 1 euro per uur tegen 100%.

Wedde
Wedde Vlaamse overheid + maaltijdcheques = Federale wedde ???
Tweetaligheidspremie bestaat niet.

Op 12 december 2014 is er een nieuw informeel overleg gepland.