Hoe vraag je een waarnemer aan bij een evaluatiegesprek?Vrees je voor een negatieve (onvoldoende) evaluatie tijdens het geplande evaluatiegesprek? Je kan je dan door een andere persoon laten bijstaan. Dat mag om het even wie zijn. Die persoon is waarnemer en mag niet aan het gesprek deelnemen. Ieder personeelslid, ongeacht het niveau, kan beroep doen op een waarnemer. Dat moet evenwel vooraf aan de directie Personeel en HRM van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) worden gemeld.

Je kan beter voorbereid naar het gesprek gaan, al dan niet bijgestaan door een waarnemer. 

Hoe vraag je een waarnemer aan? Hieronder vind je een handig stappenplan (klik hier om het plan in pdf te bekijken): 

 1. Contacteer de persoon die jij graag als waarnemer wil meenemen.
 2. Die persoon bevestigt jou dat hij als waarnemer mee kan/wil gaan.
 3. Volg de evaluatieprocedure zoals omschreven in de VGC-rechtspositieregeling (onder Titel 4 hoofdstuk 1 Afdeling 3): vraag bij de directie Personeel en HRM volgens artikel 2.4.7 ‘de aanwezigheid van een waarnemer’ aan.
 4. Om de aanwezigheid van een waarnemer te melden bij de directie Personeel en HRM stuur je (minstens een week vooraf) een brief met datum aan:
  Soetkin Suetens, directeur van de directie Personeel en HRM,
  Vlaamse Gemeenschapscommissie, E. Jacqmainlaan 135
  1000 Brussel
  en/of stuur je een e-mail vanuit je VGC-mailadres naar soetkin.suetens@vgc.be en zet annemie.troukens@vgc.be in kopie. Als je in een gemeenschapscentrum werkt, zet je best ook linde.smeets@vgc.be in kopie.
 5. Wat schrijf je in die brief of e-mail?
  “Ik heb op (vermeld datum van evaluatiegesprek) een evaluatiegesprek. In toepassing van artikel 2.4.7. van het collegebesluit houdende de rechtspositieregeling van het personeel van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 20162017-0664 van 30 maart 2016 wens ik dat het evaluatiegesprek gevoerd wordt in aanwezigheid van een waarnemer naar mijn keuze. Alvast bedankt om de ontvangst van dit bericht te bevestigen?" Onderteken met je naam en postadres of VGC-mailadres.
 6. Bewaar een kopie thuis.
 7. Informeer je waarnemer.