Vierdagenweek Anderlecht niet voor alle ambtenarenGemeente Anderlecht heeft tijdens het onderhandelingscomité, tussen enerzijds de politieke en administratieve overheid en anderzijds de overheidsvakbonden, van 12 maart 2018 beslist om over te gaan naar een vierdagenweek in de gemeente. Tijdens de onderhandelingsperiode heeft ACV Openbare diensten zich constructief opgesteld naar aanleiding van het principe.

De vierdagenweek is voorbehouden voor een beperkte groep van personeelsleden die werken bij de gemeente Anderlecht. De arbeiders-leidinggevenden niveau E4 en D4 zijn uitgesloten. Er moeten een aantal essentiële voorwaarden vervuld zijn. Het personeelslid dat in aanmerking komt, moet ouder zijn dan 50, voltijds werken en mag nog geen gebruik maken van een of andere vorm van loopbaanvermindering.

De ambtenaren, behouden hun voltijds loon, jaarlijkse vakantie en pensioenrechten op voltijdse basis.

De gemeente Anderlecht heeft een budget voorzien voor de vervanging van personeel door de vrijgekomen dagen.

In theorie komen er 180 ambtenaren (arbeiders/arbeidsters) in aanmerking. 

  

Schooltoezichters?

ACV Openbare diensten deed een tegenvoorstel om de groep uit te breiden naar alle ambtenaren die ouder zijn dan 55 jaar, inclusief administratieve personeelsleden. Dat voorstel werd niet aanvaard.

Tijdens de laatste onderhandelingen hebben we nogmaals benadrukt dat één bepaalde categorie wordt uitgesloten: de schooltoezichters niveau E in het Nederlands en Franstalig gemeentelijk onderwijs. Zij behoren tot het laagst bezoldigde personeel maar hebben een uitgebreide verantwoordelijkheid en een uitgebreid takenpakket. We hebben aangekondigd om die groep van personeelsleden niet in de kou te laten staan. De overheid maakte er zich makkelijk vanaf door te stellen dat zij bij het administratieve personeelskader horen.