Te veel werk voor hongerloon: genoeg!Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept alle werknemers van onze instellingen op om te reageren op 11 oktober 2018 voor het inwilligen van de volgende eisen:
  • Een verhoging van 10% van de loonbarema's in onze plaatselijke besturen. Gelijke arbeidslasten aan gelijke lonen tussen alle regio's van het land.
  • Gelijkstelling van onze eindejaarspremies aan die van de federale agenten. Dat betekent een verdubbeling van de premie.
  • Een algemene statutarisatie.
  • Aanhouden en versterking van de politiek van het welzijn op het werk en voortzetting van een progressieve vermindering van de werklast voor al het personeel.
  • Afschaffing van niveau E ten voordele van niveau D zoals in andere regio's van het land
ACOD, ACV openbare diensten en VSOA steunen die eisen want het geld is er maar wordt slecht gebruikt door onze politieke mandatarissen .

Afspraak op 11 oktober voor een collectieve arbeidsonderbreking van 10 uur tot 12 uur.