Onderhandelingen sectoraal akkoord: stand van zaken
Op maandag 5 februari ondertekenden we het protocol in verband met de maaltijdcheques. Dat betekent dat wanneer het nieuwe statuut in werking treedt, er maaltijdcheques van € 8 zullen worden toegekend. Je betaalt een bijdrage van € 1,09. 

De Raad van State onderzoekt op dit moment het statuut en zal daarna haar advies formuleren. 

De onderhandelingen voor het sectoraal akkoord bevinden zich in een eindfase. We kregen ook eindelijk groen licht voor de volledige terugbetaling van de vervoersonkosten openbaar vervoer. Dat werd steeds opnieuw door ACV Openbare Diensten geëist. 
Binnenkort zullen we je informeren over het ganse sectorale akkoord.