Manifestatie voor betere loonvoorwaardenACV Openbare Diensten heeft beslist om de acties voor betere loonvoorwaarden voor de Brusselse ambtenaren verder te zetten. In gemeenschappelijk vakbondsfront trekken wij op donderdag 8 november de straat op. Stap mee!

Sinds begin september 2018 voeren we non-stop actie om de gemeenschappelijke eisenbundel kracht bij te zetten. Op 20 september bezochten we minister-president Rudi Vervoort. We organiseerden op donderdag 1 oktober 2018 in bijna alle gemeenten en OCMW’s en IRIS- ziekenhuizen een werkonderbreking van 2 uur. Op 8 november komen we opnieuw op straat voor betere loonvoorwaarden voor het Brussels overheidspersoneel. 

Onze eisen zijn:
  • herwaardering van de barema's (+10%)
  • overgang van E naar D
  • vast benoemen (betere financiering)
  • arbeidsduurvermindering (55 jaar) + compenserende aanwervingen + behoud van de verworvenheden
  • verlenging van de geldelijke loopbaan (na 27 jaar)
  • algemene terugkeer naar de sociale programmatie (eindejaarspremie)
  • tweede pensioenpijler (groepsverzekering)
Tijdens de manifestatie zullen de kabinetten van Open VLD, SP.A en van PS een bezoek brengen. Het doel is dat er een delegatie wordt ontvangen om onze eisen toe te lichten.

Praktisch

We verzamelen op donderdag 8 november 2018 vanaf 8u in zaal 1 van de ACV-gebouwen, Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel. Je kan je daar inschrijven voor de aanvraag van stakerssteun en een kopje koffie drinken. Om iets voor 10 uur begeven we ons naar het Sint-Katelijneplein, waar we samen met ACOD en VSOA de manifestatie zullen starten. 

Wij zorgen voor spandoeken en sandwichborden tijdens de manifestatie. Aanvullend actiemateriaal wordt ter plaatse verdeeld. Kom zeker in je groene ACV-outfit!