Vakbonden eisen opwaardering Anderlechtse hulpopvoeders


Personeelsvergadering hulpopvoeders Anderlecht

De laatste jaren is de functie van hulpopvoeder sterk geëvolueerd en meermaals aangepast. Van de hulpopvoeders worden nieuwe vaardigheden verwacht. Hulpopvoeders moeten voortdurend en regelmatig opleidingsmodules volgen om aan de nieuwe eisen van hun functie te kunnen voldoen. Als ze een opleiding volgen, dan moeten ze daarvoor ook geldelijk beloond worden.

In verschillende gemeenten heeft men n.a.v. die nieuwe eisen trouwens al maatregelen genomen om de functie van hulpopvoeder op te waarderen tot niveau D.

Wij willen dan ook graag deze eisen voorleggen:
  • Een opwaardering van de dagelijkse, belangrijke en complexe functie van de hulpopvoeders in de scholen door de toekenning van niveau D. Hun functie is immers van fundamenteel belang voor de hele schoolgemeenschap.
  • De toekenning van het bediendenstatuut i.p.v. het arbeidersstatuut.
  • De opstelling van een nieuwe functiebeschrijving die aangepast is aan niveau D en aan de evolutie van de dagelijkse taken.
Na verschillende algemene vergaderingen met het personeel vragen de vakorganisaties in gemeenschappelijk front dat de overheid de onderhandelingen vóór 24 augustus 2018 start.