Actie tegen te veel werk voor hongerloonOp donderdag 20 september 2018 rond 8u 30 Regentlaan 21-23 1000 Brussel komt het personeel van de gemeenten, OCMW's (Verenigingen Hoofdstuk XII) en openbare ziekenhuizen (Hoofdstuk XII bis) in gemeenschappelijk front bijeen. Ze zullen de minister-president Rudi Vervoort een petitie overhandigen die door talrijke werknemers werd ondertekend. Deze actie vindt plaats vóór de aanvang van de onderhandelingsvergadering van het Comité C Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De werknemers zijn het beu. Te veel werk voor een hongerloon. Wij steunen hun terechte eisen:
  • Een verhoging van alle barema's met 10 %. Er zijn in het Brussels hoofdstedelijk Gewest te veel werknemers  in de lokale openbare sector die de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen omdat de levensduurte, de huurprijzen, … maar blijven stijgen.
  • De overgang van de niveaus E naar niveau D omdat die werknemers vandaag moeten zien rond te komen met lonen lager dan de referentiebedragen voor een menswaardig bestaan. 
  • Een massaal statutariseringsbeleid om onze openbare diensten veilig te stellen en de werknemers te beschermen tegen willekeurige ontslagen.
  • Een collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en compenserende aanwervingen om nieuwe banen te creëren.
  • De baremieke verlenging van de loopbanen aangezien men de werknemers vraagt om tot 67 jaar te blijven werken.
  • De herinvoering van de sociale programmatie daar waar ze werd afgevoerd.
  • Een tweede pensioenpijler van minstens 6% van de loonmassa voor de contractuelen in overheidsdienst.
  • Een algemene verbetering van de arbeidsomstandigheden door de aanwerving van vol-doende personeel en een doeltreffend welzijnsbeleid.
ACOD, ACV Openbare Diensten en VSOA steunen die eisen want er is geld maar het wordt slecht besteed door onze politieke mandatarissen.