Taalkaders gewestelijke overheidsdienst Brussel definitief

Duim neerwaarts
Door de goedkeuring van de nieuwe taalkaders kunnen ongeveer 600 Brusselse ambtenaren vast benoemd worden.

De Staatssecretaris kraait victorie, maar het percentage Nederlandstalige ambtenaren gaat er wel op achteruit!

Daarnaast blijft er grote rechtsonzekerheid, want de onderhandelingen over  het ontwerpstatuut van de GOB werden nooit finaal op een correcte wijze beëindigd. Vanaf het moment dat het statuut zal gepubliceerd worden, zullen er sowieso klachten tegen geformuleerd worden.

Het is klaar en duidelijk voor ACV-Openbare Diensten dat er in tal van de herschreven artikels van dit statuut hiaten zitten die kunnen vernietigd of gewijzigd worden door de Raad van State. Wij vroegen overgangs –en begeleidingsmaatregelen voor de personeelsleden die in aanmerking komen voor benoeming of bevordering maar staatssecretaris De Lille lachte deze weg.