Ontmoeting met staatssecretaris ambtenarenzaken

Wij bepaalden de leidraad van het gesprek op basis van het memorandum van de subsector Brussels Gewest en verder aangevuld met belangrijke eisen die we de afgelopen regeerperioden niet konden binnenhalen.
Klacht tegen het statuut
Automatisch belandde het onderhoud bij het nieuwe statuut waar  ACV-Openbare Diensten klachten tegen indiende bij de Raad van State tijdens de afgelopen verlofperiode. Mevrouw Laanan is zich bewust dat het statuut niet op een correcte wijze werd onderhandeld. Ze gaf reeds mee dat ze de huidige jaarlijkse evaluatie van de personeelsleden opnieuw naar een twee-jaarlijkse evaluatie wil brengen.
Een beknopte maar daarom niet onbelangrijke opsomming van onze eisen: ACV-Openbare Diensten wenst één sociale dienst voor alle Gewestelijke ambtenaren evenals één interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Zij was positief verbaasd dit te horen want de andere vakbonden hadden dit niet naar voren geschoven. Het voorstel ACV-Openbare Diensten heeft zelfs  een positief besparend effect maar versterkt anderzijds de werking door de schaalvergroting. Andere eisen waar de staatssecretaris zeker niet afwijzend op reageerde : het herbekijken van de levensduurtepremie maar nog belangrijker, het gefaseerd optrekken van de terugbetaling van kosten openbaar vervoer woon-werkverkeer. Wij benadrukten vooral dat de levensduurtepremie kon besteed worden aan een  verhoging of integratie in de barema’s van alle personeelsleden.
We hopen op basis van ervaring van deze eerste ontmoeting dat deze teneur wordt bestendigd in de sector XV vergaderingen.