Nieuws

Brusselse ambtenaar gegijzeld
ACV Openbare diensten werd uitgenodigd door Mevrouw Laanan om kennis te maken en een eerste uitwisseling van dossiers te doen. Het gesprek verliep open en constructief. De Staatssecretaris opent maandag 6 oktober 2014 het eerste bijzonder onderhandelingscomité Brussel Hoofdstedelijk Gewest sector XV.
Lees meer
Brussel regeerakkoord
Het regeerakkoord voor de Brusselse regering is rond en werd uitgebreid besproken in de media. Terwijl de meeste nieuwsberichten vooral focussen op de punten die het meest in het oog springen willen wij er toch wat dieper op ingaan. Want, wat is juist de weerslag op de openbare sector?
Met die vraag in het achterhoofd nemen we het regeerakkoord voor u door.
Lees meer
VGC
De voorbije maanden heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stapsgewijs haar nieuwe personeelsplan voor de 22 Brusselse Gemeenschapscentra naar buiten gebracht. Naarmate er meer details over deze plannen bekend raakten, bleek het vooral te gaan over besparingen met verregaande gevolgen voor de werkingen. Dit personeelsplan en de wijze waarop het wordt doorgevoerd, zorgen er ervoor dat de werkingen van de centra niet langer gegarandeerd kunnen worden.
Lees meer