Personeelsbeleid VGC faalt

VGC
De voorbije maanden heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stapsgewijs haar nieuwe personeelsplan voor de 22 Brusselse Gemeenschapscentra naar buiten gebracht. Naarmate er meer details over deze plannen bekend raakten, bleek het vooral te gaan over besparingen met verregaande gevolgen voor de werkingen. Zonder respect voor de werknemers of oog voor de nood van de sociale tewerkstelling komen er namelijk meer dan vijftig mensen plots op straat te staan. Dit personeelsplan en de wijze waarop het wordt doorgevoerd, zorgen er ervoor dat de werkingen van de centra niet langer gegarandeerd kunnen worden.

Wat is er aan de hand?

Sinds een doorlichting van de gemeenschapscentra 8 jaar geleden wordt er “gesleuteld” aan de werking van de 22 Brusselse Gemeenschapscentra. Een externe doorlichting pleitte voor de versterking van het middenkader via een investering van zo’n veertig voltijdse personeelsleden extra. Maar het pakte anders uit: het beloofde personeelsplan voor de gemeenschapscentra kwam er niet. Integendeel zelfs, het VGC-college heeft er de voorbije maanden voor gekozen om 7,5% van haar volledige personeelsbestand te besparen.
Bij gebrek aan een personeelsplan voor de gemeenschapscentra weigerde de VGC steevast om de vacante functies in de gemeenschapscentra vast in te vullen. Contracten van bepaalde duur werden jaar na jaar verlengd, met grote onzekerheid onder het personeel als gevolg. Door dit continue wanbeleid zitten de gemeenschapscentra nu met een groot aantal tijdelijke werknemers, waarvan de contracten per 30 juni niet langer worden verlengd. De maat is vol voor de gemeenschapscentra: dit personeelsplan maakt hun werking simpelweg onmogelijk.

Wat gaan wij doen?

Op 8 mei sluiten alle centra de deuren en hangen de vlaggen halfstok. We houden een rouwstoet in het centrum van de stad, gevolgd door een koffietafel waarop iedereen is uitgenodigd.
Vanaf 19u is er een afscheidsconcert.