Personeel Gemeente en OCMW Anderlecht

De financiële toezichtsinspecteur van het Brussels Gewest spoorde de gemeente Anderlecht aan om de haalbaarheid van gemeenschappelijke diensten te onderzoeken. De gemeente en het OCMW hebben besloten om hun personeelskader aan te passen. Zeven VTE personeelsleden van de HRM-afdeling van het OCMW worden op 1 oktober ondergebracht in de HRM-dienst van de gemeente.
ACV-Openbare Diensten is niet tegen de synergie die wordt doorgevoerd, maar we eisten wel bepaalde garanties:
  • Alle personeelsleden die gerangschikt staan op een aanwervings- of bevorderingsreserve  van het OCMW worden ingepast in de bestaande wervingsreserves van de gemeente.
  • De contractuele personeelsleden behouden hun verworven anciënniteit. Bij een eventueel ontslag blijft zo de datum van de ondertekening van het oorspronkelijke contract het referentiepunt en niet de datum waarop het addendum werd ondertekend. 
  • Een bezoek van de beperkte afvaardiging van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), voorafgaand aan de overdracht van het personeel van de personeelsdienst van het OCMW naar die van de gemeente. 
Al onze eisen werden ingewilligd.