BHDBDMH

Brandweer blussen
Historiek: 

Na de staatshervorming van 1989 koos de Brusselse Regering ervoor om de brandweerdienst van de agglomeratie onder te brengen in een instelling van openbaar nut met als officiële naam de “Brusselse Hoofdstedelijke Dienst Brandweer Dringende Medische Hulp”.

De taalkaders die daarmee van toepassing zijn, zijn verhouding 70,58% Franstalig en 29,42% Nederlandstalig. Omwille van het juridisch statuut “Instelling van openbaar nut” is de brandweerdienst opgedeeld in een administratieve dienst en de operationele dienst. 
De brandweer heeft op het administratieve niveau een directeur-generaal, een adjunct directeur-generaal, een directeur-diensthoofd en directeurs. Op het operationele niveau bestaat het kader uit een luitenant-kolonel, majoors en commandanten. 

De problematiek escaleerde bij de Brusselse brandweer op het moment dat mevrouw Jordan in mei 2013 geïnstalleerd werd in het mandaat van directeur-generaal. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is voor het administratieve niveau. Toch wil zij ook beslissingen nemen voor de operationele dienst. Dat is wettelijk niet voorzien. 

Daar komt bij dat mevrouw Jordan al een negatief verleden had bij de Brusselse brandweer als diensthoofd HRM. De relatie tussen haar en het personeel kende een negatief hoogtepunt in de maand april van dit jaar. Nadien was ze afwezig tot 18 augustus. 


1 september 2014

Luitenant-Kolonel. Ing. Ch. De Sneyder is op 1 september 2014 met pensioen vertrokken en heeft in de dienstnota 2014-136 de continuïteit van de dienst verzekerd door de bevoegdheden van de officier tweede in bevel commandant over te dragen aan Ivo Devijver (NL). Deze dienstnota werd op 26/8/2014 verspreid.

De Brusselse Regering nam geen initiatief om de openstaande vacatures van majoors in te vullen.
Mevrouw de staatsecretaris Jodoigne zou deze dienstnota op 11/9/2014 laten bekrachtigen. Het agendapunt zou echter verdaagd zijn op deze zitting.

12 september 2014

De directeur-generaal mevr. Jordan verspreidt op 12 september 2014 de dienstnota 2014-146 waarin de bevoegdheden van de officier-dienstchef bij zijn afwezigheid door de officier-commandant tweede in bevel de heer Jean-Paul Labruyere (Fr) vanaf heden zullen worden opgenomen.

16 september 2014

ACV-Openbare diensten / CSC-Service Publics  en VSOA–SFLP zijn het niet eens met de beslissing van de directeur-generaal in de dienstnota 2014-146 en met de mededeling die aan het personeel van BHDBDMH op maandag 15/9/2014 om 19u14 door mevr. Jordan werd verspreid. 

Wij betwisten bovendien de rechtsgeldigheid van de dienstnota 2014-148 waar plots J-P Labruyere zich verheft tot officier-dienstchef en sommige verantwoordelijkheden delegeert aan commandant Ivo Devijver.
Dit getuigt van een schijnvertoning waarbij mevrouw Jordan alles in het werk stelt om de wettelijke en reglementaire regels met de voeten te treden en de situatie naar haar hand te zetten.  


Deze brief werd afgeleverd aan de Brusselse ministers met de vraag om de beslissing van de directeur-generaal te blokkeren. 

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:

Rudi De Coster 
Secretaris ACV Openbare Diensten: +32476 770 663

Dirk Van der Ougstraete 
Permanent afgevaardigde ACV Openbare Diensten : +32497 599 762