ACV Brandweer bekomt nog enkele "quick wins"Net voor de regering in lopende zaken ging, onderhandelden we nog het ontwerpbesluit “Quick wins”, waarin we toch enkele zaken konden bekomen. Onder meer:
  • een geldelijke correctie voor de hiërarchische bevordering tot korporaal, zodat de brandweerman of -vrouw niets verliest bij de bevordering
  • een terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 na gunstige evaluatie, zodat diegene die in aanmerking komen niet benadeeld worden door het laattijdig ingestelde traject van evaluatie;
  • verruiming van de mogelijkheden om omstandigheidsverlof op te nemen.
Hoewel we zeker nog andere verwachtingen hadden, ging ACV Brandweer akkoord met dit ontwerpbesluit en we vroegen het nieuwe kabinet om het uit te voeren. Maar aangezien de regering in lopende zaken is, blijft het afwachten welk traject dit ontwerpbesluit precies zal lopen.
Ondertussen zagen we ook onze nieuwe, ontslagnemende minister en overliepen we in een eerste gesprek de mogelijkheden tijdens de periode van lopende zaken, die trouwens best nog lang zou kunnen duren.

Naast het belang van het ontwerpbesluit “Quick wins” stipten we nog andere zaken aan waar we volgens ons ook in lopende zaken aan kunnen werken. Want hoewel wettelijk werk in lopende zaken moeilijk is, zijn er zeker nog mogelijkheden om in sommige dossiers vooruitgang te boeken.

Zo verwezen we naar het werk dat nog op de plank ligt over de kankerproblematiek bij brandweer. Maar ook de blootgelegde pijnpunten in de brandweertoets duidden we met stip aan: de gebrekkige communicatie, management en het ontbreken van goede sociale dialoog.
Ook rond agressie en psychosociale omkadering, of ruimer, het welzijnsbeleid, kan volgens ons ook in lopende zaken nog gewerkt worden.

De minister geeft in elk geval aan bereid te zijn om samen te werken. Zijn boodschap kan eenvoudig samengevat worden: “er resten ons nog een aantal weken, laten we ze goed benutten.” Hij wil in ieder geval ook onze bezorgdheden overmaken aan zijn opvolger.