Wet civiele veiligheid gewijzigdDe wet civiele veiligheid werd eind september gewijzigd. Voor het brandweerpersoneel springen er twee zaken in het oog die al lang aangekondigd waren.

 1. Als bevorderd lid van het operationeel personeel van de zone, behoud je de verlofregeling die op jou van toepassing was op 31 december 2014, als je daarvan genoot tot aan je bevordering. In die verlofregeling zit je vakantieverlof, de feestdagen, eventuele extra dagen en de extra verlofdagen die je krijgt omwille van je leeftijd.

  De discussie over dat verworven recht bij bevordering stopt dus eindelijk. De wijziging is niet meer dan een correcte toepassing van wat de bedoeling was van de verworven rechten. Daar hebben we meer dan een jaar voor geijverd en dat wordt nu geregeld. 

 2. Zones zullen een bureau van vrijwilligers moeten oprichten met vertegenwoordiging van de verschillende kaders. Dat bureau moet de zonevoorzitter adviseren en vrijwilligers begeleiden:
  • vrijwillige brandweerlui aantrekken, informeren en begeleiden
  • zonale rekruteringsinitiatieven ondersteunen 
  • vrijwilligers vertrouwd maken met de brandweerzone
  • vrijwilligers vertrouwd maken met de bijzonderheden van het vrijwilligerswerk. 
We geven al een hele tijd aan dat daaraan gewerkt moet worden door het management van de zones. De vraag is wel of het bureau een echte oplossing zal zijn. Er kwam namelijk weinig resultaat van eerdere initiatieven. Wij zijn ervan overtuigd dat de begeleiding van vrijwilligers deel uitmaakt van een goed management en doordacht personeelsbeleid, dat geen onderscheid maakt tussen beroeps- en vrijwillig personeel, maar aandacht heeft voor de bekommernissen van elke groep.