Vrijwillige ambulanciers niet-brandweerman vrijgesteldVrijwillige ambulanciers niet-brandweerman genieten vanaf nu een vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen. Tot nu toe gold die vrijstelling al voor de vrijwillige brandweerlieden en de zone. De vrijstelling wordt ook uitgebreid naar de vrijwilligers van de Civiele Bescherming en de vrijwillige ambulanciers van ambulancediensten buiten de hulpverleningszone.

De nieuwe regeling is op 1 januari 2018 in werking getreden. De RSZ - de bevoegde dienst voor de sociale zekerheid en voor de technische instructies van de multifunctionele aangifte voor provinciale en plaatselijke besturen (DmfAPPL) -  heeft de sociale secretariaten al ingelicht.

Voor de vrijwillige brandweerlieden blijft de regeling inhoudelijk hetzelfde zoals hij nu is. De uitzonderlijke prestaties die altijd vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen, worden nu duidelijk omschreven.