Casualty Extraction Team nu eindelijk ook wettelijk geregeld
Na de aanslagen van 22 maart ontwikkelde de directie civiele veiligheid het concept van casualty extraction teams bij brandweer. “Deze teams zullen ingezet worden tijdens aanslagen om op een veilige manier slachtoffers te evacueren en zo overlevingskansen te vergroten”, werd ons verteld.

We hadden daar als vakorganisatie heel wat vragen bij, zeker omdat men in allerijl materiaal wou aankopen zonder dat hele plaatje duidelijk werd. Want hoe zat het nu met opleiding, middelen en voornamelijk, de wettelijke omkadering voor dat personeel? Die opdracht was namelijk niet wettelijk voorzien voor brandweer.

Ondertussen werd er beschermend materiaal aangekocht, dat herzien werd na trainingen van een proefproject in Brussel. Vanuit dat proefproject werden ook opleidingen ontwikkeld en Brussel heeft naast Luik ondertussen een dergelijk team.

Pas met een Koninklijk Besluit dat onlangs gepubliceerd werd, is de opdracht ook wettelijk geregeld. Dat is toch wel de omgekeerde wereld en, zoals deze week is gebleken, niets te vroeg. De kers op de taart is dat we het (opnieuw) moeten vernemen via de media. Als voorbeeld van goede communicatie en dialoog met de vakorganisaties kan dit tellen.