Problemen bij HVZ Oost Vlaams-Brabant

Brandweer
In hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant loopt het grondig mis door een gebrek aan langetermijnvisie en het uitblijven van concrete oplossingen voor enkele prangende problemen. De manschappen raken gedemotiveerd doordat ze het gevoel hebben dat er geen rekening met hen gehouden wordt en doordat ze geen zicht hebben op waar de zone naartoe wil.

Waarover gaat het concreet?
  • 1,5 jaar na de start van de zone is er nog steeds geen meerjarenbeleidsplan, dat vastlegt wat de visie en de missie van de zone is en op welke manier hieraan zal gewerkt worden.
  • In verschillende posten is er een tekort aan personeel waardoor de kwaliteit van de dienstverlening achteruit gaat en er potentieel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Zo moesten bij een brand in Haacht omstaanders helpen met het aansluiten van de brandslangen om het blussen mogelijk te maken.
  • In 4 van de 8 posten van de zone startte men met een nieuwe werkorganisatie, die leidt tot grote ontevredenheid bij de manschappen. De beloofde evaluatie – en dus ook de mogelijkheid om bij te sturen – blijft uit.
  • Problemen met de kledij zijn een steeds terugkerende oorzaak van frustratie. Zowel met het leveren van kledij als met een grondige reiniging van gecontamineerde kledij loopt het mis.
  • De zone leeft een aantal belangrijke wettelijke verplichtingen niet na.
De voorbije anderhalf jaar hebben de 3 vakorganisaties geprobeerd om het gesprek aan te gaan en overlegde en onderhandelde oplossingen te zoeken. Hier en daar worden er kleine stapjes gezet, maar deze zijn ruim onvoldoende om van een echte vooruitgang te spreken.

Daarom hebben wij in gemeenschappelijk front beslist om actie te voeren. Onze acties zullen enkel de zone treffen en niet de burger. Die dreigt immers mee slachtoffer te worden van de problemen binnen de zone.

  • We versturen een open brief aan de verantwoordelijken van de zone om onze grieven en eisen op een rijtje te zetten.
  • Vanaf 04/08/2016 starten we met een administratieve staking: er zullen geen facturen meer gemaakt worden voor o.a. wespenverdeling, ambulanceritten, reiniging wegdek,…