Brandweer zwaar beroepDat de begrotingsmaatregelen een impact zullen hebben op de openbare sector, en dus ook op de brandweer, hoeft geen betoog meer. Eén van deze maatregelen, met name het afschaffen van de voordelige pensioenbreuken, heeft directe impact op de brandweer. Brandweer is immers een groep die geniet van zo'n voordelige pensioenbreuk. Een voordelig tantième maakt dat een iets vroeger pensioen mogelijk wordt. Daarbij gelden de normale leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. Voor de berekening van het pensioenbedrag heeft een voordelig tantième bovendien tot gevolg dat elk loopbaanjaar een hogere bijdrage levert aan het pensioen. Het pensioen wordt dus sneller opgebouwd en men bereikt dus sneller een volledig pensioen.
De afschaffing van de voordelige pensioenbreuken die de regering wil genereren vanaf 2017 geldt zowel voor de toegang tot het vervroegd pensioen als voor de berekening van het pensioen.

Voor zware beroepen zou er evenwel een uitzondering komen. Het nationaal pensioencomité bespreekt op dit ogenblik de criteria om die zware beroepen te omschrijven.
De minister van pensioenen garandeert dat de voordelige pensioenbreuken niet zomaar worden stopgezet en zegt dat het ook niet om een besparingsmaatregel gaat. De bugettaire ruimte die vrijkomt zou gebruikt worden om iets te doen voor de zware beroepen. De pensioenbreuken zomaar afschaffen is voor ons onaanvaardbaar. Het is cruciaal dat er eerst een goede regeling komt voor de zware beroepen.

Het spreekt voor zich vinden wij. Brandweer is zonder twijfel een zwaar beroep, zowel voor arbeidsomstandigheden en -organisatie, als naar mentale belasting en verhoogde veiligheidsrisico’s toe. 
Het is dus van belang dat brandweer absoluut en integraal mee in deze discussie wordt opgenomen. In het verleden lieten we niet na dit zwart op wit aan te tonen met verschillende studiewerken. Met deze duidelijke boodschap trokken we dan ook met een delegatie militanten vanuit de verschillende windstreken naar het kabinet. 

Met een videoboodschap maakten we duidelijk dat ook de man en vrouw in de straat vinden dat brandweer een zwaar beroep is. Bekijk ons filmpje hier.We maakten ook van de gelegenheid gebruikt om onze verontrusting kenbaar te maken over de impact van de maatregelen ziektepensioen en ziekteverlof en over de benadering rond de stelsels voorafgaand (eindeloopbaanregime) en de huidige werking daarvan.

Ook op de manifestatie van 31 mei, zullen we deze boodschap, samen met anderen verder blijven uitdragen.

Uit de discussies van het nationale pensioencomité zal blijken in welke mate onze boodschap doordringt. Wij kijken met argusogen naar het verloop van dit debat, dat allicht meer vorm zal krijgen in de komende weken.